Steien Hotel og Skydsstation

Hotellet har en sentral plass i det gamle sentrum i Alvdal, et blikkfang i sveitserstil, et tidsbilde fra jernbanens pionertid. Et viktig kulturminne som inngår i Hedmark fylkeskommunes delplan for kulturminner.

Sted

Alvdal

Verdiskaping

Verdiskaping

Steien Hotel og Skydsstation på Alvdal

Steien Hotel fra 1878 stod falleferdig. Men nå er det blitt som nytt, et moderne hotell i gammel stil, et landemerke på Steia i Alvdal i Innlandet.

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

Knut Poppe som eier hotellet, er her i den minste stua.

Da bygget stod der falleferdig, var det mange som ville rive det og lage parkeringsplass på denne tomta, sier Knut Poppe som eier hotellet sammen med sin kone Kristin Heyerdahl.

Det var mye forfall innvendig før oppussing. (Foto: privat)

Hva så du i dette bygget som mange andre ikke så, slik det stod falleferdig, år etter år?

– Jeg så at det hadde vært et fint hus i en slags sveitserstil, et bygg som ble satt opp i 1878 etter at Rørosbanen kom gjennom Østerdalen. Hvis et slikt bygg blir borte midt i Alvdal sentrum mister Steia mye: En del av den gamle stasjonsbyen Lilleelvedalen, en del av sin identitet, en del av historien. Derfor kjøpte kona og jeg bygget for å sette det i stand igjen, sier Knut Poppe.

Etter mange år ubrukt, uten vedlikehold, var mye ødelagt i hotellbygget. Å gjenskape Steien Hotel tok lang tid, til sammen over 10 år.

Noe av det viktigste, tømmerkassa, det vil si tømmerveggene, var stort sett i god stand. Bygget fikk ny grunnmur og nytt tak. Panelen på utsiden av bygget ble demontert for å montere vindtetting.  70 prosent av den gamle panelen ble montert tilbake på bygget, resten ble nyhøvlet etter gammel stil.  Til og med de gamle skruene og beslagene ble tatt vare på og gjenbrukt.

Både gulvbordene, dørene, vinduene og trappene er restaurert og pusset opp i gammel stil.

-Jeg har hele tiden lagt vekt på gjenbruk, både for å ta vare på det gamle og for å spare miljøet, sier Poppe.

«Steien Hotel og Skydsstation» står nå med staselige stuer og frokostsal i første etasje. I andre og tredje etasje er det blitt 12 moderne hotellrom med bad. I de aller fleste rommene er det en blanding av nytt og gammelt.

Den nye versjonen av Steien Hotel har heis, ventilasjonsanlegg, alarmanlegg og sprinkleranlegg for brannslukking.

-Disse anleggene er bygd mest mulig skånsomt inn i hotellet, sier Poppe.

Trappene er satt i stand igjen som de var.

Mange drømmer om å pusse opp gamle hus, hoteller eller andre bygninger som står og forfaller, men det koster mye penger.

-Vi er heldige som hadde penger til å sette i stand Steien Hotel, mest mulig slik det var opprinnelig, sier Knut Poppe.

Kulturminnefondet har gitt til sammen 1,1 millioner kroner i støtte til «Steia Eiendom AS» som eier hotellet.

– I tillegg til økonomisk støtte, kunne jeg diskutere historiske viktige detaljer med fagfolkene i Kulturminnefondet og Hedmark fylkeskommune. Dette var viktig, sier Poppe.

Han fikk støtte fra Kulturminnefondet tre ganger. Først ble det gitt 500.000 kroner til ytterveggene, taket og takutstikk, deretter 200.000 kroner til glassfelt, vinduer og ytterdører, inkludert verandadører. Den tredje gangen fikk han 400.000 kroner til taktekking og blikkenslagerarbeid på taket, i tillegg til restaurering av innerdører og trappene.

Kulturminnefondet forutsatte blant annet i sine vilkår, at det ble brukt tradisjonelle materialer og metoder, og mest mulig originale bygningsdeler.

Kulturminnefondet slår fast at Steien Hotel er et viktig kulturminne. – Hotellet har en sentral plass i det gamle sentrum i Alvdal, det står som et blikkfang i sveitserstil, og er et tidsbilde fra jernbanens pionertid, skriver Kulturminnefondet blant annet i sitt tilsagnsbrev til «Steia Eiendom AS».

Poppe forteller at Steien Hotel og Skydsstation ble brukt som hotell fram til 1957. Deretter ble det lite brukt, før det stod og forfalt i mange år.

– Det er veldig tilfredsstillende at vi har greid å sette i stand igjen hotellet som har betydd mye for Alvdal i mange år, sier hotelleier Knut Poppe.

Steien Hotel står som et lysende eksempel på hvordan man kan ta vare på fortidens bygg for fremtiden.

Steien Hotel slik det nå står i hjertet av Alvdal sentrum. Jernbanestasjonen ligger om lag hundre meter bak hotellet