Stallgården på Eidsvoll Verk

Stallgård ved Eidsvoll verk fra 1909 tegnet av arkitekt Finn Knutsen. Deler av bygningen er oppført i pusset teglstein, andre deler av bygningen i bindingsverk med kledning. Bygningen fremstår som svært opprinnelig fra byggeår med mange bevarte detaljer. Bygningen ligger i umiddelbar nærhet til Eidsvollsbygningen og kulturmiljøet på Eidsvoll verk. Bygningens midtparti med tårn som er oppført i teglstein var opprinnelig stall for eierne av verket.

Sted

Eidsvoll i Viken

Verdiskaping

Verdiskaping

Vil gi folk gode opplevelser

Stallgården på Eidsvoll Verk har kommet til heder og verdighet igjen. Det arrangeres hagemarkeder, julemarkeder, kunstutstillinger, konserter og brylluper i bygningen fra 1909. Takket være idealistiske eiere.

 

Tekst: Terje Hansteen                  Foto: Terje Hansteen/Mathiesen Eidsvold Værk

-Til våren planlegger vi et stort hagemarked hvor vi inviterer småskalaprodusenter, dette er et marked som vi har arrangert i mange år i Stallgården. Det er populært og veldig mange ønsker å ha en stand her, sier en smilende Jorunn Mathiesen, avdelingsleder for kultur i Mathiesen Eidsvold Værk (MEV), som er eierne av Stallgården.

Ville satse på kultur

Familiebedriften MEV som ble stiftet i 1671, er en av landets største skogeiere med imponerende 360 000 mål. I tillegg til all skogen, har MEV også en hel masse eiendommer å ta vare på. Stallgården fra 1909 som opprinnelig ble bygd for alle hestene som datidens eier hadde, ble senere brukt til ulike formål etter at hestene forsvant. Her var det både garasje, lager, verksted og til slutt potetlager. Det var i 2000 at MEV begynte å tenke i nye baner for bruken av Stallgården, de ville satse på et kulturbasert næringsliv. Siden 2005 har det derfor blitt arrangert kunstutstillinger, markeder, konserter og brylluper her.

-Julemarkedet er det mest lønnsomme for oss. Markedene vi arrangerer har bred appell, vi ser at vi treffer alle, både små og store, forteller Mathiesen.

Taket har blitt nøye restaurert både innvending og utvendig.

Stort restaureringsprosjekt

Mye penger har blitt brukt på Stallgården opp gjennom årene. Taket ble første gangen restaurert i 2004. I 2020 fikk MEV en støtte på 800 000 kroner fra Kulturminnefondet for å kunne «demontere takkonstruksjonen og erstatte de skadete delene med tilsvarende i materialkvalitet og utførsel», slik det står i vedtaket fra Kulturminnefondet. Hele prosjektet kostet rundt tre millioner kroner. Ifølge vedlikeholdsansvarlig Ole Kristian Østengen i MEV, ble det gjort en heller slett jobb tilbake i 2004. Mye måtte derfor bare rives.

-De fjernet ikke torva som i stedet ble liggende der og holde på fuktigheten. Dermed ble det mye råte og vi måtte inn med jernkonstruksjoner for å støtte opp taket. Først måtte vi rive så mye som mulig. De originale dimensjonene var også for spede til å fylle dagens krav, derfor måtte vi gå opp i dimensjon men samtidig være tro mot originalene. Vi forsterket dem uten at det synes, forteller Østengen. – Muren måtte også tas. Den hadde fått frostspreng.  De øverste seksti centimeterne på muren måtte ganske enkelt rives og bygges opp på nytt.  Klokketårnet som veide to og et halvt tonn måtte dessuten tas ned og repareres. I alt brukte vi rundt et år på all restaureringen. I dag har bygget fått jordvarme, slik at det er en jevn og god temperatur der hele døgnet.

Eiendomssjef Jarle Korgerud, vedlikeholdsansvarlig Ole Kristian Østengen og avdelingsleder for kultur Jorunn Mathiesen i Mathiesen Eidsvold Værk er alle tre sterkt involvert i Stallgården.

Folk trenger opplevelser

– Hva skjer i Stallgården om fem – ti år?

– Vi ønsker å videreføre og utvikle de aktivitetene vi har i dag, Vi er alltid åpne for nye måter å bruke Stallgården på, så lenge det ikke går ut over bygget, men vi mener at bruk er det beste vern. Det at vi tar godt vare på bygget er viktig for oss og lokalsamfunnet. Bygget ligger ved siden av et av landets viktigste bygg, Eidsvollsbygningen , og det gjør at velding mage ser og er opptatt av bygget. Det er mange som liker pene hus og vakre alléer, folk trenger slike steder som Stallgården. konkluderer Mathiesen.