Gaarder gård

Gaarder gård står som et tidsvitne på gullårene i skogen siste del av 1800-tallet.

Gården består av den verneverdige hovedbygningen, sidebygning fra 1862, bestyrerbolig fra 1904, tømmerlåve og fjøs fra 1800-tallet, i tillegg til flere andre gamle bygninger.

Store deler av Elverum sentrum er bygd på det som var gårdens grunn.

Sted

Elverum i Innlandet

Verdiskaping

Verdiskaping

Staselig sal med historisk sus

Den staselige, historiske salen i hovedbygningen på Gaarder gård er istandsatt slik den var opprinnelig i 1895. I denne salen har det vært kongebesøk, festspill og mye mer enn det.

Av Harald Vingelsgaard

Gaarder gård sett fra nedsiden.

Gaarder gård ligger midt i Elverum sentrum i Innlandet. En stor bjørkeallé fører ned fra Storgata og inn til tunet hvor det er mange historiske bygninger. Den største, og mest spesielle, er hovedbygningen som ble bygget i 1895. Og i andre etasje av hovedbygningen er den store salen plassert, en sal som er 12 meter lang og åtte meter bred.

Salen var nedslitt, men ikke ødelagt. Vi syntes den fortjente å bli satt i stand, til glede for både oss og de som leier den til forskjellige arrangementer, sier Gunnar Aakrann Eek som eier gården.

Gårdeier Gunnar Aakran Eek i den istandsatte salen på Gaarder gård.

Gårdeier Gunnar Aakran Eek i den istandsatte salen på Gaarder gård.

 

Aakrann Eek er femtende generasjon som eier denne gården. Han bor i hovedbygningen sammen med sin kone Hege og deres to barn. De giftet seg i sin tid i denne salen. Og nylig feiret de Gunnars 50 års dag i salen.

 

Istandsettingen var et svært omfattende arbeid som ble utført over to år:

– Gammel maling ble fjernet på både dører, vinduer, lister, i taket, rosettene i taket og stakkaturlistene i taket – det vil si dekorasjonslistene i gips. Alt ble satt i stand og malt på nytt slik det var originalt.

– Den forgyllede tapeten på veggene ble skånsomt vasket. Etter at urenhetene ble fjernet, fikk den tilbake sin opprinnelige farge.

– De to store lysekronene i taket ble tatt ned, satt i stand igjen og montert tilbake, noe som var et spesielt krevende arbeid. Lampettene på veggene er også blitt som de var originalt.

– Tregulvet er ettergått nøye og vasket med grønnsåpevann for å tilbakeføre det mest mulig slik det var opprinnelig.

– Vinduene ble tatt ut og istandsatt, før de ble satt tilbake.

 

-Salen i Gaarder gård stod så godt som uforandret siden den ble bygd i 1895, forklarer Gunnar Aakrann Eek. Opp gjennom årene er den brukt til mye historisk interessant. Det mest dramatiske var kongebesøket under krigen, da kong Haakon VII og kongefamilien flyktet fra tyskerne og stoppet på Gaarder gård i Elverum sentrum som heter Leiret.

Kongen søkte tilflukt på gården da han flyktet fra tyskerne under andre verdenskrig. Skiltet er satt opp ved innkjøringen til Gaarder gård.

Kongen søkte tilflukt på gården da han flyktet fra tyskerne under andre verdenskrig. Skiltet er satt opp ved innkjøringen til Gaarder gård.

«Her søkte kongefamilien tilflukt 9. april 1940, før de splittet lag uten å vite når, eller om, de ville møtes igjen. Under bombingen av Leiret to dager seinere falt det bomber på eiendommen, men det ble bare små skader på bygningene», står det på et informasjonsskilt ved innkjøringen til Gaarder gård.

Denne spesielle gården har også nasjonal historisk betydning på en annen måte, ved at det ble valgt representanter til Eidsvollsforsamlingen i salen. Det har vært kongelig besøk på gården mange ganger.

Salen er brukt i en lang rekke sammenhenger, både privat for de som bor der, og utleie til dåpsfester, konfirmasjoner, bryllup og konserter. Verdenskjente artister som Ole Edvard Antonsen har holdt konsert der under Festspillene i Elverum.

 

Gaarder gård står som et tidsvitne på gullårene i skogen siste del av 1800-tallet.

Gården består av den verneverdige hovedbygningen, sidebygning fra 1862, bestyrerbolig fra 1904, tømmerlåve og fjøs fra 1800-tallet, i tillegg til flere andre gamle bygninger.

Hovedbygningen sett fra tunet.

Hovedbygningen sett fra tunet.

Store deler av Elverum sentrum er bygd på det som var gårdens grunn. På andre siden av innkjørselen til gården, ligger et et stort kjøpesenter som heter Kremmertorget, ikke langt unna er det et stort sykehus, og i andre enden av Storgata er det et annet stort kjøpesenter. Alt sammen tilhørte Gaarder gård før i tiden. Til sammen nesten 2 000 – totusen – bruksnummer er nå registrert på områder som hørte til gården før i tiden.

 

Kulturminnefondet har gitt til sammen 400 000 kroner i tilskudd til å sette i stand salen i hovedbygningen, først 300 000 kroner, deretter 100 000 kroner.

-Det første tilskuddet var helt avgjørende for at vi satte i gang prosjektet, ved at vår egen økonomiske risiko ble sterkt redusert. Uten det andre tilskuddet, er det sannsynlig at vi måttet utsette videre arbeid med prosjektet.

Kulturminnefondet har vært veldig motiverende for oss, sier Gunnar Aakrann Eek.

Til sammen koster oppussingen av salen om lag 1,2 millioner kroner.

Kulturminnefondet understreker at Gaarder gård er et viktig kulturmiljø. Kulturminnefondet legger også vekt på gårdens nasjonalhistoriske betydning, og at salen kan brukes av allmenheten, og på den måten bidra til verdiskapning på gården.

Det er med andre ord tid for å åpne dørene for nye arrangementer i denne svært spesielle, istandsatte salen fra 1895.

Vi har satt i stand salen for at den skal kunne brukes i fremtiden, i samme ånd som den er brukt i fortiden, sier Gunnar Aakrann Eek.

En del av den nyoppussede salen.