Valentine

Takket være ivrige seilere og sjøspeidere kunne Valentine seile inn til Isegran våren for to år siden, hvor Isegran Fartøyvern holder til. Da hadde den seilt på Vestlandet i ti år. Nå var skonnerten tilbake der den hørte hjemme.

Sted

Fredrikstad

Fartøy

Båt og fartøy

Skuta som kom hjem igjen

For to år siden var skonnerten Valentine tilbake igjen i Fredrikstad. Det ble et kjært gjensyn for både unge og gamle sjøspeidere. Og for mange i Fredrikstad og i det maritime miljøet. Siden har det blitt mange tokter.

Tekst: Terje Hansteen

Foto: Terje Hansteen/Rino Hermansen/Eirik Veland Gjeldnes

Takket være ivrige seilere og sjøspeidere kunne Valentine seile inn til Isegran våren for to år siden, hvor Isegran Fartøyvern holder til. Da hadde den seilt på Vestlandet i ti år. Nå var skonnerten tilbake der den hørte hjemme.

Foto: Terje Hansteen

Skape engasjement

I 2020 ble Valentine kjøpt for én million kroner og Foreningen Valentine av Fredrikstad ble samtidig stiftet. Hovedsummen kom fra tre lokale bedrifter, samt flere lokale bedrifter og privatpersoner som bidro med mindre summer. I dag er de rundt 50 medlemmer i foreningen. Styreleder og mangeårig sjøspeider, Eirik Veland Gjeldnes, kan fortelle om et tett samarbeid med sjøspeidere og andre speidergrupper i byen. Det er først og fremst de som er brukerne.

– Men fokuset vårt er på barn og unge generelt, og ikke bare speidere. Alle kan bli med på tokt. De tre siste somrene har vi vært på ukestokter og det har vært veldig populært. På ukestoktene har vi hatt med barn fra ungdomstrinnene. De lærer mye om samarbeid og samhold, og de får opplevelser som de ikke kan få andre steder. Ungdommen har vært veldig fornøyd med turene og har kommet tilbake hvert år. Vi synes jo også det er viktig å få med de unge og få dem engasjert, skape interesse for eldre trefartøy og kulturhistorie, sier styrelederen som selv ble med som speider da han var tretten år.

 

Om bord i Valentine får de unge lære sjømannskap, samarbeid og samhold. Og de får opplevelser utenom det vanlige.

Trenger mer støtte

Det var fem karer på 90 – tallet i Fredrikstad som opprinnelig sto for kjøpet og restaureringen av Valentine. Restaureringen av Valentine ble også starten på hele det maritime miljøet som i dag eksisterer på Isegran i Fredrikstad. Mye måtte gjøres for å sette den i stand. Etter ferdigstillelsen drev de en periode med charter i Fredrikstad, men så ble Valentine solgt til foreninger på Vestlandet. I 2020 var den imidlertid tilbake i byen.

I fjor fikk Foreningen Valentine av Fredrikstad en halv million i støtte fra Kulturminnefondet og en tilsvarende sum fra Sparebankstiftelsen for å bytte spantebiter og hudbord under vannlinja på babord side, i tillegg til en full overhaling av riggen. Dekket måtte også tas for å stoppe lekkasjer.

-Styrbord side trenger også en reparasjon lik babord side, derfor må vi søke om flere midler. Vi tjener en del på turene våre, men vi trenger ytterligere støtte for å få ting til å gå rundt, forteller Veland Gjeldnes.

The Tall Ships´Races

– Hva ser du for deg av framtidig bruk av Valentine?

– Utenom sommertoktene, så har vi turer både vår og høst. Når vi er i opplag, driver vi med opplæring i sjømannskap og vi har dugnad om bord. Vi ønsker jo at Valentine skal seile så mye som mulig og målet er å få flere unge ut på sjøen.

- Vi ønsker at Valentine skal kunne seile så mye som mulig, og derfor er vi på turer store deler av året, forteller Eirik Velands Gjeldnes, styreleder i Foreningen Valentine Fredrikstad.

I sommer var vi både i Gøteborg, ved Læsø og i Skagen. Neste år jobber vi for å kunne være med på The Tall Ships´ Races og da vil vi seile til Shetland. Det kommer til å bli en flott opplevelse. Vi er også åpne for å leie ut båten til

arrangementer ved brygga og vi har allerede hatt noen henvendelser, avslutter Veland Gjeldnes.