Kiellands lysthus

Lysthuset, ble bygd som en paviljong av forfatter Alexander Kiellands onkel. Bygningen ble først bygget på Holme- Egenes i Stavanger i 1868 og er således en del av Stavangers historie, og ble flyttet til dagens plassering i 1920, i sin opprinnelige stil.

På 1920- tallet kom det et tilbygg med et kjøkken og soverom slik at paviljongen kunne benyttes som et sommersted, noe som er videreført til dags dato. Opprinnelig hadde paviljongen et rektangulært grunnplan på 27 kvadratmeter i maskinlaftet tømmer med profiler, og med en hovedinngang med originale to-fløyete dør mot nord. Hovedinngangen ble fjernet og erstattet med et karnapp sent på 1980-tallet. Denne to-fløyete døren er nå tilbakeført.

Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 300 000,- til reparering av stolper og konstruksjon med fundamenter, søyler til svalgangen og utskjæringer av ornamenter.

Sted

Sandnes

Verdiskapning

Bolighus

Kiellands lysthus

I et fjordlandskap omgitt av blandingsskog, lave åser og fjell finner du Kiellands lysthus. Espen Olav Doram Hamre er eier av bygningene som utgjør Hølevien 874 (Dreyestykket), en utdo fra 1920, anneks fra 1930, badestue fra 2000 samt lysthuset som nå skal settes i stand.  

Lysthuset på Holmen-Egenes

Lyshuset var opprinnelig oppført som en hagepaviljong på den i dag fredete eiendommen Holme-Egenes i Stavanger, av den daværende eier, Axel Christian Kielland (1827-1894). 

Axel Kielland eide Holmeegenes på fra 1860-tallet til utpå 1880-tallet. Det var han som fikk oppført det flotte forpakteranelegget som i dag er fredet, og det er nok også han som var byggherre for det lille lysthuset. Axel Kielland var en bemerkelsesverdig anonym representant for den mangfoldige Kiellandfamilien, og hadde nok gått ubemerket over i historien om ikke hans mer berømte nevø hadde gitt ham et så sterkt ettermæle. 

Bryllup i lysthuset før det flyttet.

Det hele er Ingenting

Alexander Kielland hadde et nært forhold til sin onkel og så lenge onkelen eide Holme-Egenes, skal Alexander ha betraktet eiendommen som et fristed. Paviljongen figurerer trolig i skuespillet «Det hele er Ingenting» fra 1880.  Her bruker Kielland paviljongen som inspirasjon til iscenesettelsen av et miljø. 

Paviljongen ble i 1913 demontert av boktrykker Jacob Dreyer (1861-1952). Han hadde året før (1912) kjøpt deler av Holme-Egenes, men solgte eiendommen raskt videre. Dreyer beholdt imidlertid paviljongen som etter demontering ble flyttet til Høle og etter hvert gjenoppført uten synlige endringer i 1920. Utover på 1920-tallet ble den dessuten tilbygd et kjøkken og et soverom slik at den bedre kunne benyttes som sommersted.  

Det er bevart flere filmer som dokumenterer paviljongen og det gode liv i mellomkrigstiden.

 Trolig unikt i sitt slag 

Med noen unntak, kjennetegnes de norske lysthusene ved enklere og lette konstruksjoner med eller uten vindusglass, ofte kvadratiske eller sekskantede i formen. Spilderlysthuset med skrå- eller rettstilte spildere var en type som ble svært populære i siste halvdel av 1800-tallet. Sammenlignet med disse er Axel Christian Kiellands paviljong av en helt annen kvalitet, størrelse og utførelse og ligger nærmere den engelske «folly» som internasjonalt ofte forekommer i forbindelse med den engelske landskapsparkstilen.  

 

Det er et kjempeløft at det ble et ja fra dere

Prosjektet skal være ferdigstilt til Kiellandåret 2024 som vil markere 175-årsdagen for Alexander Kiellands fødsel i 1849. Om tilsagnet Hamren fikk, sier han følgende: “Det er klart at dette er et kjempe skritt fremover. Jeg ante ikke hvor mye arbeid dette var i begynnelsen. Fase 1 var å få satt inn døra. Det har vært veldig spennende og krevende.”. Han legger til at selv om det økonomiske er viktig var det også “.. motivasjonsmessig et sjumilssteg for at prosjektet blir fullført mot jubileumsmålet.”. “Det er et kjempe løft at det ble et ja fra dere.”.   

Utvidet bruk 

Kiellands lysthus fungerer fortsatt som fritidsbolig, men er også scene for kulturarrangement, med formidling av paviljongens tradisjon og historie, slik som opplesing av Alexander Kiellands tekster og unge forfattere, mindre teaterforestillinger, foredrag og konserter.