Gammen på Skifte

Gammen er bygd på tradisjonelt vis, som sperregamme, men i to deler. Det største rommet er oppholdsrom. Det minste rommet var kjøkken med grue.

I dag er det bare oppholdsrommet som står igjen av gammen. Det foreligger planer om å rekonstruere kjøkkendelen.

Sted

Gratangen kommune, Troms

Verdiskaping

Båt og fartøy

Johan Fredrik Mikkelsen og søsteren Eva ble sendt fra Tornedalen på begynnelsen av 1800-tallet i håp om å finne et bedre liv og unngå sultedøden. 

Søsknene ble skilt på veien fra Finland til Troms, da reinsdyrene som trakk sledene med barna dro til hver sin kant.

Du kan lese mer om denne historien i boka «Tre stammers møte» av Carl Schøyen (1919).

Jordgammen på Skifte

Rundt 1857 bygde Johan en gamme på Skifte i Gratangen. Hit flyttet han inn med kona Berit Maria.

Gammelgårdene på Skifte er et kulturminnemiljø med flere unike bygg som er bygd opp fra midten av 1800-tallet.

Dagens eier Yngvar Mikkelsen er etterkommer etter Johan.

Skifte Gammens Venner skal i samarbeid med Gratangen kommune, frivillighetssentralen, Nordnorsk fartøyvernsenter og Sametinget, restaurere bygningene. Venneforeningen har egne sider på Facebook. Gammen er bygd på tradisjonelt vis, som sperregamme, men i to deler. Det største rommet er oppholdsrom. Det minste rommet var kjøkken med grue.

Gammen på skifte eies av Yngvar Mikkelsen, her med ordfører Anita Karlsen på besøk.

I dag er det bare oppholdsrommet som står igjen av gammen. Det foreligger planer om å rekonstruere kjøkkendelen. Gruen eksisterer fortsatt.

Gammen er et populært friluftsområde for turgåere som inngår i et anlegg med flere eldre bygninger.

  • Det er et stort ansvar å forvalte denne kulturarven forteller Yngvar Mikkelsen, som er glad det finnes støtteordninger og kompetanse på bygningsvern i Gratangen.

Kulturmiljøet blir brukt i forbindelse med kulturformidling. Utendørsteateret «Havlandet»  på Skifte der historien om Johan og Eva blir formidlet, er også oppsatt på Skifte. Kulturminnefondet bidro med økonomisk støtte når gammen ble satt i stand for noen år siden. Tilskuddet ble gitt til rigging og klargjøring, stikking av torv, uttak av emner og oppbygging. Skifte er et viktig samisk og kvensk kulturmiljø som viser kombinasjonsdrift og hvor det er bevart samiske bygninger.

Ordfører Anita Karlsen er sterkt engasjert i arbeidet med formidlingen av tradisjonell sjøsamisk og kvensk kultur

Gamma på Skifte skal være den største i sitt slag i Norden.

  • Prosjektet skal styrke formidlingen av tradisjonell sjøsamisk og kvensk kultur, og vise bærekraftig bruk av naturressurser knyttet til kyst og kystfiske, forteller ordfører i Gratangen kommune Anita Karlsen.

Historien om Johan Mikkelsen på Skifte har blitt til både bok og teater.

Først på sine gamle dager fikk Johan høre at det bodde ei dame i nabobygda med kvensk fortid som het Eva. Han dro for å møte henne og fant ut at det var hans søster. Hun som i alle år hadde bodd bare noen mil unna. Dette uten at de viste om hverandre.

Her kan du også lese innlegget ordfører Anita Karlsen hadde om Johan og Evas historie på Samefolkets dag, på Gratangen kommune sin Facebook side.