Losskøyta Frithjof II

Frithjof ble bygget i 1896 ved Porsgrunds Bådbyggeri, der Thor Martin Jenssen var mester. Frithjofs tegninger forsvant i en brann i 1903. Det finnes ikke noe samtidig materiale om Frithjof som direkte sier hvem som var skøytas konstruktør, men mye tyder på at det var en konstruktør med navn Fredrik Johannessen som konstruerte skøyta. 

Sted

Larvik, Vestfold og Telemark

Verdiskaping

Båt og fartøy

av Erling Augland, Styremedlem stiftelsen Losskøyta Frithjof II

 

 

Frithjof kommer tilbake Larvik 

I hovedstaden bodde en utflyttet Ula-gutt, Bjørnulf Bernhardsen. Han ville skape liv i mytene fra Ulabrands tid, og satte seg fore å finne et eksemplar av deres arbeidsredskap. Utpå høsten 1983 ble det opprettet kontakt mellom Bjørnulf og Hans Borti. Sommeren 1984 ble Cara seilt til Larvik for å presentere skøyta og prøve å få i orden et kjøp. Den beste løsningen så ut til å være en stiftelse. 10. august 1984 ble «Stiftelsen Losskøyta Frithjof II» etablert, og Salvesen fikk sitt oppgjør for sin Cara.

 

Restaurering og reparasjon 

Det var nødvendig med skrogreparasjoner, og riggen var ønsket tilbake til opprinnelig type. Riggen kom på plass til 1986-sesongen, skrogreparasjoner og ny (brukt) motor kom i 1987, og det historisk korrekte interiøret i 1988. Senere er det blitt foretatt reparasjoner ved behov. Noen bordganger her og noen spanter og bjelker der. 

 

Nye bordganger 2012 

I 2011 startet vi en tretrinnsrakett med reparasjoner, som endte med en stor restaurering høsten 2016 til våren 2018. Vinteren 2011-2012 ble det byttet reimer i forskipet og noen bord. Vinteren 2012-2013 ble det byttet reimer i hele midtskipet og noen flere bordganger. Fra høsten 2016 til våren 2018 fikk Frithjof nye dekksbjelker, nytt dekk, ny hytte og luke, spanter og reimer i akterskipet samt noen flere bordganger. 

Frithjof i regatta i Risør 2013.

Støtte fra Kulturminnefondet 

Frithjof II har fått støtte fra Kulturminnefondet flere ganger, bl.a. til vår siste store restaurering 2016-2018. Til dette ble det bevilget kr. 300.000 i 2017 og kr. 200.000 i 2018. I 2021 ble det bevilget kr. 100.000 til nytt storseil. 

Tilskuddene fra Kulturminnefondet har vært viktige bidrag til å gjennomføre restaureringsarbeider og fornyelser til skøyta. 

  

Bruk av Frithjof II 

Blant våre formål er å formidle kystkultur og historien om losing for mer enn 100 år siden, samt formidle kunnskap om seiling av seilskøyte med gaffelrigg. Dette har vi i snart 40 år gjort gjennom charterturer, gratisturer og medlemsturer. Nå er det slutt på charterturene pga reglene for passasjerbefordring. Men vi ønsker å fortsette å tilby gratisturer og annen utlån, og håper at det drysser litt gaver på oss iblant. Fremfor alt ønsker vi at Frithjof skal bestå som et levende og seilende kulturminne. Vi håper vi klarer å passe på Frithjof så vi kan levere henne videre til kommende generasjoner. En trebåt eier vi ikke, vi har den på lån en periode, til det er på tide å gi den videre. 

 

Frithjofs Venner 

Venneforeningens formål er å støtte opp om Stiftelsens arbeid og formålsparagraf, samt å skape et maritimt miljø omkring driften av Frithjof II. Her finner vi mennesker som har ulike grader av lidenskap (galskap) for slike båter, lukten av tjære og sjø og treverk i langsom forråtnelse. Vi liker å drive med kystkultur og vi liker å seile, på gamlemåten, uten moderne vinsjer og ultralette materialer. Det gir en fantastisk seilfølelse når 23 tonn toger av gårde i 7-8 knop. 

Thor Andersen står ut fra Ula ca. 1903.
Frithjof lastet for søndagstur til Svenner.
Frithjof foran Skottebrygga i Larvik 2020.