Bilder
Google

Ringstad gård

Prosjektet har fått tilsagn på til sammen én million kroner.

Hovedbygningen på gården fra 1790-årene er en del av et gårdsanlegg og flere kulturminner i området. Huset var i svært liten grad endret innvendig da eier startet det omfattende restaureringsarbeidet av det forfalne huset, og bygningen vurderes til å ha høy bevaringsverdi.

Sted

Web

Bolighus

Bolighus

Optimisten på Ringstad

En 200 kvadratmeter stor hovedbygning fra slutten av 1700-tallet som knapt har blitt endret på over hundre år. Det sier seg selv at det ikke er gjort i en håndvending å få et slikt bygg beboelig igjen.

Av Anne Mone Nordahl

Det var likevel Svend Bøhlers langsiktige plan da han kjøpte Ringstad av sin barnløse onkel i 1996. I seks generasjoner har samme familie drevet gården på Enebakkneset i Akershus med vakker utsikt over Øyeren. Det var ikke aktuelt at den skulle forsvinne ut av slekta, selv om restaureringsarbeidet som krevdes kunne tatt pusten fra de fleste.

Det tok tid å komme i gang med jobben

– Det tok tid å komme i gang med jobben. Slike prosjekter er en økonomisk risikosport, når man ikke vet hva det vil koste og ikke har ubegrenset med midler til rådighet, sier Svend Bøhler.

Viktigheten av dyktige håndverkere
Sammen med sin gode støttespiller Ole Jakob Holt, begynte prosessen med å gjøre kostnadsoverslag og sende inn søknad til Kulturminnefondet om økonomisk støtte. Han fikk innhentet to anbud til det første delprosjektet på over to millioner kroner, noe Svend syntes var veldig høyt. Søknaden til Kulturminnefondet lød derfor på 1,5 millioner. Det endte med at Kulturminnefondet satte prosjektrammen til 600.000, og ga 40 prosent i støtte til utskifting av stokker under vinduene i første etasje.

– Da var ikke stemningen veldig høy, men jeg fikk heldigvis tak i noen som påtok seg jobben og utførte det innenfor rammen som Kulturminnefondet hadde satt. Da skjønte jeg viktigheten av gode håndverkere som kan sitt fag og som jobber rasjonelt, sier Svend.

– Prosjektet endte meget bra, og jeg fikk troen tilbake på at det her kan jammen komme til å gå. Det var fortsatt en lang vei, men optimisten i meg så at nå var det mulig.

God følelse
To søknader til har blitt innvilget siden den gang, og det har blitt lagt ned en stor egeninnsats der det har vært mulig for å holde kostnadene nede. Uten ryggdekningen fra Kulturminnefondet hadde drømmen om å sette i stand hovedbygningen kanskje aldri blitt realisert.

Det har blitt lagt ned en stor egeninnsats der det har vært mulig for å holde kostnadene nede

– Jeg er svært takknemlig for det økonomiske bidraget fra Kulturminnefondet, som har vært en utrolig god støttespiller i denne prosessen. Jeg håper de også blir med i fortsettelsen, sier Svend som har flere prosjekter igjen før han er helt i mål.

– Tiden vil vise hvor lang tid det tar. Det betyr mye for meg at arven blir tatt vare på.

 

Artikkelen er fra Kulturminnefondets 15-årsjubileumsbok
«Fornemmelse av fortida – fordel for framtida».