Ranaspisse

Med ønske om en å sette i stand og ta i bruk båten, har eier Erlend Peder Valberg restaurert og fått laget kopier av løst inventar så identisk til tidligere som mulig.

Sted

Herøy

Verdiskaping

Verdiskaping

Restaureringen av en ranaspisse

I Herøy i Nordland har Erlend Peder Valgberg satt i stand den gamle arbeidsplassen og transportmidlet til sin bestefar, ranaspissen med en historie som strekker seg til 1920. 

Er nå et fullt bruks- og seilbart smykke

Båten hadde mange sprekker og dårlig bøter i skroget da Erlend Peder Valberg startet arbeidet og saumen under vannlinjen måtte skiftes. Alt løst utstyr som plekter, mast, ror, seil og årer måtte blant annet lages.

 

Kulturminnefondet ga tilsagn om tilskudd til prosjektet, som nå kan tas i bruk igjen og vises frem.

Tilskuddet gjorde det mulig at en utslitt gammel Ranaspisse har blitt til et fullt bruks- og seilbart smykke, sier Valberg. Med støtten ble det et økonomisk rom til at alt arbeid og materialbruk er utført med samme materialkvalitet og teknikk som opprinnelig brukt.

Har bevart viktig kyst- og lokalhistorie

Med støtten fikk jeg motivasjon til å gjennomføre prosjektet, og en bekreftelse på at man har gjort en viktig jobb med å ta vare på kyst- og lokalhistorie, sier Valberg. Som forteller at han er positivt overrasket over at så mange i lokalsamfunnet setter pris på det gjennomførte prosjektet.

Det gir meg glede over å snart kunne seile en båt mine besteforeldre en gang har seilt, sier Valberg.

 

 

 

Foto: Privat