Snertlingdal Ysteri

Torill Sogn Haug eier Snertingdal Ysteri som hun startet å sette i stand i 2018. Med seg i driften av ysteriet har hun Kjetil Kjenseth og melkebonde Knut Torgeir Blystad.

Stolt produserer de og lever oster av høy kvalitet rundt i landet.

Kulturminnefondet har støttet prosjektet med å sete i stand det gamle ysteriet, slik at det igjen kunne være et levende kulturminne gjennom produksjon og som møteplass.

Sted

Snertingdal

Verdiskaping

Verdiskaping

Tok tilbake bygget, møteplassen og osten

Starten til Snertingdal Yseri var Dal ysteri som ble grunnlagt på et konstituerende møte den 6 juli 1914. På møtet ble det besluttet å kjøpe et «Baltic» ysteri. De startet opp i leid husrom i Snertingdal handelslag og i 1919 ble det bestemt å bygge på tomten Nordre Aalseth.

 

 

Med melk fra halve bygda 

På 50 tallet tok de imot melken fra over halve bygda, fra Elvedalen og opp til Aust Torpa. De produserte brunost, nøkkelost, og smør. Senere i 1951-1952 med en storstilt utbygging og modernisering av ysteriet med produksjon av normannaost samt istandsetting av to leiligheter i andre etasje og fryseri med utleie av bokser i kjelleren. Det ble også opprettet ost og melkebutikk som var i drift helt til nedleggelsen i 1973. På det meste var det 7-8 ansatte i meieriet, og ysteriet mottok 2,6 mil liter melk i året.

Snertingdal ysteri var et knutepunkt og viktigste arbeidsplassen i bygda. 

Et viktig industrielt kulturminne 

Snertingdal ysteri er et viktig industrielt kulturminne som ligger i nær tilknytning til et potetkokeri, Kværnlien sag og mølle, Lønnum sag samt Rolid mølle. Gårdene i området har gjennom historien levert råstoff til foredling til disse anleggene, og det har opp gjennom tiden vært knyttet lokale næringsinteresser til det kulturmiljøet. 

– Det er så viktig for meg 

Det har vært en tøff vei å gå, og mange nåløyer og krav å møte, sier Torill Sogn Haug om arbeidet med å tilbakeføre driften som ysteri. Men det er viktig for meg. Bygningsvern er viktig for meg, og at det igjen skulle være et ysteri her, med arbeidsplasser og produksjon.  

En møteplass

Torill har nå tatt tilbake driften og satt i stand Ysteri. Her er det også osteutsalg og kafe og har derfor laget en møteplass for lokale og tilreisende.

Kulturminnet er i aktiv bruk, og åpen for de som tar turen til Snertlingdal.

 

Blå viking 

Det stoppet ikke med tilbakeføring av bygget, driften og derfor arbeidsplassene og møteplassen. På Snertlingdal ysteri begynte også tilbakeføringen av osten “Snertlingdal Jarl”, som i sin tid var ysteriets mest anerkjente produkt, med eksport helt til USA.

Med fagmann Albert Muilwijk fra forskningsrådet ble den gamle oppskriften brukt, og smaken tilpasset dagens forbruker. Osten Blå viking vokste frem og er nå en premiert ost som produseres i det gamle ysteriet, sammen med nøkkelost, gaudaost og andre oster.  

 

 

Med støtte fra Kulturminnefondet 

Prosjektet er støttet av flere aktører. Først ute med hjelp var Kulturminnefondet, med tilskudd til strakstiltak sier Torill. Senere har Kulturminnefondet gitt tilskudd til flere tiltak, som blant annet arbeid med skifertak, vask av mysetank, reparasjoner av vannskader og arbeid med gulv.  

Jeg har fått støtte fra flere, og fra Kulturminnefondet som har vært en avgjørende ting for meg, for å få det til. KMF var den første som hjalp, meg, med tilskudd på strakstiltak og senere tilskudd til flere tiltak. Det har vært veldig viktig for å få til dette. Det er mange krav å møte som gjør at dette prosjektet har vært fordyrende, derfor har tilskuddet fra Kulturminnefondet gjort det hele gjennomførbart.  

Tilskuddene har vært avgjørende for å få dette til. Når man skal drive med matproduksjon i eldre bygg må man navigere blant mange krav som fordyrer prosjektet. Støtten fra Kulturminnefondet har derfor vært helt avgjørende, sier Torill.