Gildestova

Sted

Tolga

Verdiskaping

Verdiskaping

Overraskelsene på Gildestova

Det skjuler seg mange overraskelser, både inni veggene og under gulvet, når Gildestova settes i stand igjen på Tolga – alt fra kunst til råtne tømmerstokker.

Av Harald Vingelsgaard

 

- Det er et stort løft å sette i stand Gildestova, sier Helga Drude Storbekken. (Foto: privat)

– Det er et stort løft å sette i stand Gildestova, sier Helga Drude Storbekken. (Foto: privat)

Vi visste ikke at Gildestova var så dårlig, med så mye råte. Det sier Helga Drude Storbekken. Hun og mannen Øystein Olausen eier bygningen som er en Østerdalsstue på samme eiendom som hennes galleri TØYsentralen i Tolga sentrum i Innlandet. Hun understreker at dette er et stort løft for dem.

Når alt blir ferdig, forhåpentligvis i løpet av 2023, skal Gildestova bli som et lite kulturhus.

 

Jostein Utstumo synes Gildestova er et givende prosjekt.

 

Bygningsvernentreprenør Jostein Utstumo og tømrer Kristoffer Svarstad Wiig ble overrasket, gang på gang, da de demonterte bygget.

Bak veggpanel fra 1960-tallet i vindfanget kom det fram et stort veggmaleri som var malt på papir og spikret på veggen. Men de aller fleste andre overraskelsene var negative.

Det er mye mer råte i tømmerstokkene, bjelkelag og taket, enn de regnet med på forhånd. Hele andre etasje er gjennområtten, det samme er bjelkelaget mellom første og andre etasje. Taket er også svært dårlig.

Da de demonterte tregulvet, oppdaget de betonggulv under bjelkelaget, noe som ikke er vanlig i slike bygg. Å fjerne betongen, ga mye ekstra arbeid.

-Og da vi jobbet med å fjerne masse under bygget for å lage kjelleren ferdig, dukket det opp en kjempestor stein. Den må vi også fjerne, sier Utstumo.

-Men jeg kan ikke klage på prosjektering av denne jobben, for det er jeg selv som har prosjektert dette. Jeg kunne ikke forutse dette, understreker han.

Bygningen skal settes istand mest mulig slik den var opprinnelig.

-Dette er en givende og lærerik jobb. I perioder blir det mye hodebry.

Han reiser ikke til byggevareforetningen for å kjøpe materialer. – Jeg har materiallager i min egen skog på Telneset.

Nesten alt, både tømmer og det som benyttes innvendig, er materialer som han selv har hogd i skogen og sagd på sagbruket. Som om det ikke er nok, utfører Utstumo alt arbeidet, fra planlegging og prosjektering, via fjerning av masse og bygging av grunnmur til tømrerjobben, det vil si å gjenskape den gamle bygningens første og andre etasje.

Vi får en helhetsfølelse for bygget, en ansvarsfølelse, på en måte et eierskap selv om det ikke er vi som eier huset.

 

Gildestova er en Østerdalsstue som ble flyttet til Tolga og satt opp ved Hotel Central av Andreas Olsen Sandmæl i 1920. Hotellet ble revet på 1970-tallet.

-Hvordan skal denne Østerdalsstua bli?

-I kjelleren blir det nybygg med toaletter og moderne rom. Første og andre etasje bygges opp igjen, mest mulig slik bygget var originalt. Dette blir et hus med standard som et bolighus, sier Utstumo.

– Vi håper alt blir ferdig til julen 2023.

Slik så Gildestova ut før istandsettingen startet.

Slik så Gildestova ut før istandsettingen startet.

Kulturminnefondet fastslår at Gildestova er et viktig lokalt kulturminne, og synes det er positivt at Helga Drude Storbekken ønsker å skape aktivitet og nye verdier der. Kulturminnefondet gir inntil 750.00 kroner i tilskudd til istandsetting av Gildestova.

Denne støtten var veldig viktig for at vi skulle sette i gang med dette prosjektet, sier hun.

Gildestova skal bli et lite kulturhus, en forlengelse av galleriet TØYsentralen, med utstillinger, konserter, kurs og mange andre forskjellige arrangementer.

Et arrangement som viser hvordan TØYsentralen (det gule bygget) og Gildestova (tømmerbygningen) kan knyttes sammen. (Foto: privat)

Et arrangement som viser hvordan TØYsentralen (det gule bygget) og Gildestova (tømmerbygningen) kan knyttes sammen. (Foto: privat)

 

Jeg gleder meg til den dagen Gildestova blir ferdig, forhåpentligvis i løpet av 2023, sier Helga Drude Storbekken.