Melgården

Melgården er en storgård i Åmot i Østerdalen. Mest kjent er hovedbygningen i sveitserstil oppført i 1877.

Sted

Deset i Østerdalen

Verdiskaping

Verdiskaping

Jeg synes hovedbygningen er blitt praktfull, sier gårdeier Tollef Mykleby. Fasaden er malt i originalfargen, som om den skulle vært hentet fra himmelen i solnedgangen denne vinterdagen.

-Melgården er blitt praktfull

Hovedbygningen på Melgården er satt i stand igjen slik den var i 1877, en tid med stor rikdom på denne enorme skogsgården på Deset i Østerdalen.

Av Harald Vingelsgaard

Tollef Mykleby er stolt av oppussingen som er utført på hovedbygningen på Melgården.

Hovedbygningen på Melgården er et bygg i sveitserstil med innslag av empire. Den har en grunnflate på 460 kvadratmeter og består av to etasjer, loft og kjeller.

På gården skal det ha vært et yrende folkeliv på 1890-tallet. Til sammen 30 personer var samlet til middag, det vil si Tollefs tippoldefar sin familien med ni barn og de som arbeidet der. Nå bor Tollefs familie i hovedbygningen og hans mor Kirsti Marit Mykleby i kårboligen.

Den staselige hovedbygningen på Melgården er blitt som den var originalt i 1877.

Det er lagt nytt skifertak på hovedbygningen, og den er malt utvendig. Trappa ved hovedinngangen er gjenskapt etter originalen. Verandaen er satt i stand. Og alle figurene og utskjæringene på bygget er blitt som de var originalt. På bygget er det figurer av både kongeørn, sangsvaner, elg og løver, i tillegg til økser og instrumentet lyre.

Løvesymbolet og dekorasjoner over inngangspartiet til hovedinngangen – istandsatt som originalen.

Løvesymbolet og dekorasjoner over inngangspartiet til hovedinngangen – istandsatt som originalen.

 

Tollef Myklebys tippoldefar T. N. Mykleby tok over denne gården og bygde hovedbygningen i 1877.

– Dette var en ufattelig storhetstid for skogbruket i Østerdalen. Han eide enorme skogsarealer, flere hundre tusen mål. Skogen ga en enorm verdi, sier Tollef.

Historien til gården har sine røtter helt tilbake til 1465. Melgården ligger på Deset et par mil nord for Rena i Østerdalen i Innlandet. I tillegg til taket og utsiden av hovedbygningen, er det også satt i stand et rom inne i bygningen slik det var originalt.

Istandsetting på denne måten holder seg i 100 år fram i tiden, sier han.

Her er den nye trappa ved hovedinngangen, gjenskapt etter originalen.

Kulturminnefondet har gitt til sammen 1 495 000 kroner til istandsetting av Melgården:

-900 000 kroner til nytt skifertak på hovedbygningen. En av forutsetningene var å følge byggekspertenes beskrivelser av tiltaket. I tillegg skulle sløyfer og lekter lages i god utmalmet og tettvokst furu. Takrenner og nedløp skulle utføres i sink.

-210 000 kroner til istandsetting av råteskader på eksteriørdetaljer, trapp og verandagulv på hovedbygningen. Det ble forutsatt at det ble brukt materialer og teknikker som opprinnelig er brukt, og at det i størst mulig grad restaureres, og ikke skiftes ut bygningsdeler.

-260 000 kroner til maling av de to siste veggene på hovedbygningen og ny fargesetting på «gamlebygningen», samt kitting av vindu.

-125 000 kroner til istandsetting av et rom i hovedbygningen – «sengeværelse med klederom»: Tilbakeføring av gipstak, gulv listverk, vindusgerikter og dører. Forutsetningen var at arbeidet skulle gjøres etter antikvariske prinsipper.

Istandsettingen har vært et stort prosjekt som kostet flere millioner kroner. Den økonomiske støtten fra Kulturminnefondet har vært viktig, sier Tollef Mykleby.

 

Gården Melgården på Deset i Innnlandet.

Gården Melgården på Deset i Innlandet.

Kulturminnefondet fastslår at Melgården er et viktig kulturminne, og verdsetter eierens ønske om å ivareta kulturminnet på best mulig måte.

-Hovedbygningen på Melgården er et praktfullt eksempel på rikdommen på slutten av 1800-tallet, skriver Kulturminnefondet blant annet i et tilsagnsbrev. De legger også vekt på at hovedbygningen og hagen på gården er åpen for publikum i deler av sommerhalvåret.

Melgården drives som en skogsgård og har 40.000 mål skog nå. Dette er en gård som er godt vedlikeholdt. Men alt er selvsagt ikke istandsatt som originalen.

-Vi greier ikke å sette i stand alle rom og alle byggene på gården, slik de var originalt. Men det lever vi godt med, sier Tollef Mykleby, mens han står på tunet og ser på den fantastiske hovedbygningen fra 1877.