Søndre Vik

Tunet består av et stabbur fra midten/slutten av 1500-tallet, våningshus fra 1700-tallet og låve fra 1800-tallet. 

Sted

Nissedal

Verdiskaping

Kulturlandskap

- Denne låven roper jo etter folkemusikk

Søndre Vik Bigård er en vakker og bevaringsverdig gård med et nydelig gårdstun i Nissedal i Telemark. Gården har vært i familiens eie siden 1868, da tippoldefaren til nåværende eier, Anne Kristin Fosli, kjøpte gården av Vikuls Vik. For henne er det viktig at tunet og låven skulle kunne brukes etter at jobben med å sette i stand stedet var gjort.  

Det betyr veldig mye, sier Anne Kristin på spørsmålet om hva det betyr for henne å se at flere får glede av kulturmiljøet hennes gjennom arrangementene hun holder der. 

Var farlig 

Tunet består av et stabbur fra midten/slutten av 1500-tallet, våningshus fra 1700-tallet og låve fra 1800-tallet. 

Da Anne Kristin tok over Søndre Vik var det farlig for folk å gå inn i låven. Noe måtte gjøres, men låveprosjektet var et stort løft, både økonomisk og arbeidsmessig.  

Uten støtten fra Kulturminnefondet hadde det nok bare blitt gjort mindre nødhjelpstiltak, sier Anne Kristin om hjelpen hun fikk fra Kulturminnefondet.  

Nå har låven blitt et flott eksempel på en 1800-talls låve med originale golv, restaurerte vindu og låvebru. Låven rammer inn det nydelige gårdstunet som er godt synlig fra riksveien.  

Idylliske kulisser for musikk og gårdsutsalg 

Låven og tunet er nå idylliske kulisser for musikk og gårdsutsalg. Kulturmiljøet har en aktiv bruk som gleder både lokalbefolkningen og tilreisende.