Sir Toby huset

Huset er fra 1915 og har særegen sveitserstil og en særlig høy bevaringsverdi. I 2022 ble huset flyttet i stedenfor å bli revet. Ny eier overtok og restaureringen ble startet opp.

Kulturminnefondet har gitt 250 000 kroner til istandsetting av tak. 

Sted

Haugesund Kommune

Fast kulturminne

Bolighus

 – Jeg synes vi har fått til flotte løsninger og et resultat som ser ut som det originale uttrykket. De utførende har lang erfaring med legging av skifer og har sortert og lagt skiferen og zink beslagene slik de skal legges, sier eier Svein Egil Sandvik (37)

Praktbygget i særklasse skinner igjen

Hjørnehuset i Haugesund kalles Sir Toby huset, og er et flott bygg med karakteristiske tårn i jugend- og sveitserstil fra 1915. Husets nåværende plassering er i en bygningsrekke i Oscars gate som inneholder en rekke flotte sveitserhus fra samme periode.

Huset har særlig høy bevaringsverdi og det ble fra Haugesund Kommune sin side brukt betydelige midler for å ta vare på huset ved å flytte huset til nåværende adresse i stedet for å rive det i april 2022.

Lekkasjer i taket førte til råte

Sir Toby var en av de siste sjømannsinstitusjonene i Haugesund. Det har overlevd tidens tann og værforholdenes påkjenninger, men flere lekkasjer i skifertaket hadde etterlatt seg betydelige råteskader.

Dette ville den nye eieren Svein Egil Sandvik gjøre noe med. Han har et ønske om å ivareta huset, og ville å gjenskape det originale uttrykket på Sir Toby.


Lekter ble montert og blikkenslager la nye beslag og takrenner i Zink. Skifer ble heist opp og lagt på plass igjen.

– Jeg synes vi har fått til flotte løsninger og et resultat som ser ut som det originale uttrykket. De utførende har lang erfaring med legging av skifer og har sortert og lagt skiferen og zink beslagene slik de skal legges, sier eier Svein Egil Sandvik (37)

Svært positivt at en ung eier ønsker å redde kulturminnet

Foto: Tom Gustavsen

– Det er svært positivt at en ung eier ønsker å redde kulturminnet for fremtiden. Kulturminnefondet ønsket å bidra med kr 250 000 til reparasjon av taket, sier Simen Bjørgen, direktør i kulturminnefondet.

 

 

 

Videre bruk av bygningen blir en kombinasjon av utleieleiligheter og egen bolig i tredje og fjerde etasje.

Kulturminnefondet gratulerer med meget godt utførte arbeider. Dette er et praktbygg i særklasse og en kulturell skatt kan nå skinne videre i Haugesund.