Bilder
Google

Målselvgata 13, Tromsø

Prosjektet har fått tilsagn på til sammen 146.500,-

Bygningen er en svært autentisk sveitserstilvilla fra 1912.

Sted

Bolighus

Bolighus

Målselvgata 13

Eierne Iris Jæger og Jostein Jerkø har gjort en prisverdig innsats i arbeidet med å istandsette den autentiske sveitserstilvillaen.

Dialogen med eierne er svært viktig for styret i Kulturminnefondet. Fra venstre styremedlem Per Kyrre Reymert, eierne Jostein Jerkø g Iris Jæger med vesle Aila 1år.

Iris Jæger og Jostein Jerkø, eierne av Målselvgata 13, en autentisk sveitserstilvilla fra 1912 har vært veldig positive under istandsettingen av bygningen.

De søkte først tilskudd til istandsetting av skifertaket i 2009, og fikk den gangen et tilskudd på 85 000,-. Deretter stod restaurering av de originale vinduene for tur i 2011. Til det fikk de 61 000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet. Styret i Kulturminnefondet har i sin vurdering av tilsagnet vektlagt byggingens store bevarings verdi, som blant annet utgjøres av sin beliggenhet og sine mange bevarte bygningsdeler.

 

Bilde av Målselvgata 13 før eierne gikk i gang med arbeidet.

 

Eierne har gjennom hele prosessen vist en stor interesse for bevaring av bygningens bygningsdeler. De bor selv i huset og er derfor gode representater for et prisverdig tiltak og vern gjennom bruk.