Bilder
Google

Vikeholmen Fyr, Karmøy kommune

Vikeholmen Fyr ligger i Karmøy kommune, Rogaland.

Kulturminnefondet har gitt tilsagn på 150 000,- til prosjektet.

Sted

Kystkultur

Kystkultur

Vikeholmen Fyr

Av Fredrik Østevik

 

Hvor ligger Vikeholmen Fyr? Jo, den ligger i posisjon: N 59° 08`5”, Ø 05° 16 6”, på sørøst spissen av Vikholmen på venstre side ved den smale innseilingen til Skudneshavn, Neagapet.

 

Vikeholmen Fyr

 

Skudneshavn

Skudneshavn er en gammel sjøfartsby, i seilskutetiden var det mange skuter med hvite seil på alle hav, hvor det stod Skudneshavn i akterenden på skuta.

Byen bærer preg av den gamle tiden fortsatt, når man går i Søragadå som ligger mellom bratte fjllknauser og sjøkanten,¨. Her oppleves den gamle tiden på mange måter. Søragåda med de gamle hvitamalte husa med rød takstein fra seilerskutetiden er der fremdeles.

NRK-serien Skipper Worse gjorde sine opptak he ri dette gamle særegne miljøet.

byen som ligger mellom fjellknauser og det frådende havet ble i 2004 kåret til Norges sommerby i NRK. Innbyggerne er stolte av byen sin og med god grunn.

Her ble det drevet store fiskerier, et av dem var vårsildfiske, som var det største med hundrevis av båter og tusenvis av fiskere. Fisket foregikk i den mørke vinterstiden, desember til mars, rett utenfor stuedøren, og fangsten skulle losses her i byen.

Men innseilingen til Skudneshavn. Nesgapet, var ganske smal, her måtte det gjøres noe. Så i 1849 ble detbygget en laftet hytte på 2,5 x 3 meter. Innredningen var en vedovn, en benk og et bprd, dermed ble Vikeholmen Fyr opprettet. Kunstneren Egil Torin Næsheime`s tegning viser hvordan det kan ha vært.

I den første tiden var brenntiden tenkt å bare være under vårsildfiske i tiden 21. desember til 1. mars. Fyrlyster var en oljelampe i et sideral-apparat. Sideral-apparatet er en abordning som roterer rundt et fast lys, og det er blanke og fargede sektorer, for at seilende skal se hvilket fyr det er. Vikeholmens Fyrets karakter var da fast rødt lys. Nå har fyret grønn og hvit sektor og karakteren er fast med formørkelse hvert 6. sekund. Brenntiden ble etter hvert forlenget. I 1855 var fyret u drift i tiden 1- oktober til 1. april, da ble lønnen til oppasser øket fra 30 spd. til 80
spd. I denne lønnen lå det et avsavn av bolig på 30 spd. Fra den tiden finnes det en beskrivelse som lyder: Den i Hast opførte Fyrstue var ytterst tarvelig, ingen Bygning for Fyrvokter, saa nærmestboende maatte antas til Oppasser. På den tiden var det ikke alle som var skrivekyndige, slik var det også med oppasseren, så nødvendige skriv måtte skrives med påholden penn.

Slik det var kunne det ikke fortsette på Vikeholmen Fyr, hverken med bygning, lysstyrke eller vakthold. Derfor ble det i 1874 bevilget penger til nytt fyr og det ble satt opp nye bygninger i betong, den første av sitt slag i landet.

 

Vikeholmen Fyr

Der kan vi se den gamle fyrlykten som er på ytterveggen, men som betjenes fra innsiden. Grunnflaten på hovedhuset er 8,8 x 7,5 meter. I første etasje var det stort kjøkken, stue, soverom og spiserom. Soverommet er spesielt, der er det nemlig en liten glassdør som er eneste tilgang til fyrlampen. Det var her fyrlampen ble satt ut.

 

God utsikt fra Vikholmen

Fra vinduet i spiserommet ser man innover mot havnen. Båter og ferjer kommer og går rett utenfor, nesten som å være om bord i de som passerer forbi. Fra vinduene i soverommet kan en se utover Skudefjorden mot Kvitsøy
og Stavanger. Her kan en se hvor store krefter som er i sving når sjøen går tung. Vi ser båtene som slingrer og stamper i veg. Skumsprøyten står over hele båten som forsvinner i en bølgedal, mange tenker da, kommer den
ikke snart opp igjen?

I 2. etasje er det foruten en stor gang, to soverom og et kott, fra det ene soverommet har man utsikt mot Vikevågen med Falnes kirke i bakgrunnen, og båttrafikk rett
nedenfor vinduet.

Det ble også bygget et uthus på 8,2 x 4,6 m. I dette huset var det en bås for en ku, en sauebinge og et rom for høy.

I dette huset var det også ei grue for koking. På baksiden av grua var det en bakerovn.
I tillegg til de 2 murbygningene var det også oppført et naust med opptrekk for robåten. Dette naustet ble tatt av en storstorm for mange år siden.

Driften og fyrvokterne

Disse bygg kostet på den tiden til sammen 10230 spd. Når det nye fyret ble tatt i bruk i 1875 ble det også ansatt en fyrvokter, Sven Johannes Utne. Han bodde der sammen med kone og barn til han ble pensjonert, etter 33 år, i
1908. Fyrstasjonen ble da automatisert og solgt til privat kjøper og var bebodd til 1950 årene. Familien som bodde på fyret hadde både ku og noen sauer. Det var også jord for poteter og grønnsaker. Fiskegrunnene var heller ikke langt unna, så fisk var en viktig del av maten.

Barn vokste opp på fyret, og når de skulle på skolen var det bare å ta robåten fatt. Det var nok ikke alltid like lett, når vinden sto innover var det tungt nok å ro selv om det ikke var så tung sjø.

Nedlagt som fyr

Skudenes Sjømannsforening kjøpte fyret i 1964, Det blir nå drevet med frivillig arbeid av medlemmene. De siste årene er det utført mye dugnadsarbeid, nå er fyret i god stand. Det har kostet mye arbeid og store økonomiske
uttellinger, men ettersom vi har fått økonomisk hjelp, blant annet fra Kulturminnefondet til dette arbeid. gir det en ekstra inspirasjon til å fortsette.

Arbeidet med istandsetting av Vikeholmen Fyr

 

Dagens drift

Skudenes Skjømannsforening har arrangert Kulturminnedag med mange besøkende, servering, underholdning av shantykoret, som har som kjenningsmelodi: Vigeholmen.
Teksten i sangen forteller mye om hvordan det var å bo her.

I dag leies fyret ut til turister. De kommer fra fjern og nær, norske som kommer tilbake hvert år. Men det har vært en del amerikanske turister som har funnet sin
plass på Vikholmen de siste årene. Etterspørselen om å få leie Vikeholmen Fyr er god, da helst på sommeren, det har også vært en del som vil oppleve sjøens krefter på nært hold med høststormer,
stort nærmere kan en vel ikke komme. Tenk å sitte i vinduet og se hvordan sjøen oppfører seg, man ser aldri det samme bildet, det er som et eventyr. I de siste årene er det flere firmaer som har vist interesse for å samles der på fyret.

Fyrets utsikt mot havgapet.

Boforholdene i dag er med varmt og kaldt vann, og toalett i hovedhuset. Der er også seks senger + andre liggeplasser, godt utstyrt kjøkken, spisekrok og salong.
I annekset er det også kokemuligheter, varmt og kaldt vann, dusj, toalett og langbord med plass til 20 personer, og i 2. etasje er det fire liggeplasser. For leietakere er det båt som følger med, det er bare ca 5 min. til sentrum.

Fra båtplassen på Vikholmen er det ca 10 min. spasertur til fyrbygningene i fint turterreng.

Vikeholmen Fyr er heller ikke blitt spart for alle de store høst- og vinterstormene. Naustet ble i sin tid tatt
av en storstorm, og da den siste stormen INGA herjet som verst, ville den ta steinbrygga. Steiner opptil 500 kilo var kastet flere meter innover land. De tunge sjøene tok også litt av en molo. Adkomsten er også blitt skadet etter
uvær, det måtte fraktes ut en gravemaskin for å løfte på plass de største steinene. Men begge bygg ble stående, det var vel den solide betongen som holdt stand mot de
sterke naturkreftene.

Om forfatteren:
Fredrik Østevik er 76 år medlem i Skudenes sjømannsforening.
Tidligere maskinsjef, nå aktiv i sjømannsforeningen