Kurs i milebrenning

Kulturminnefondet innvilget i 2022 kr. 20 000 til kurs i milebrenning av tjære. Kurset ble avholdt i regi av Fortidsminneforeningen, og bakgrunnen for kurset var Fortidsminneforeningens satsing på milebrent tjære.

Sted

Notodden

Verdiskaping

Verdiskaping

Kurs i milebrenning av tjære

Kulturminnefondet innvilget i 2022 kr. 20 000 til kurs i milebrenning av tjære. Kurset ble avholdt i regi av Fortidsminneforeningen, og bakgrunnen for kurset var Fortidsminneforeningens satsing på milebrent tjære. Målet var da å øke produksjonen av tradisjonell tjære som skulle gå til vedlikeholdt av stavkirker samt å systematisere kunnskap om produksjon og holdbarhet. Fortidsminneforeningen mottok en tildeling fra Riksantikvaren til dette formålet.

 

 

Foto fra sluttrapport.

 

Sommeren 2022 ble det avholdt et fagseminar i milebrenning og neverflekking, i et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og Guvihaug Vikinglag på Nordagutu utenfor Notodden. Seminaret omhandlet nevertekking av milekjele, stabling av tyrispik, uttak av torv og brenning av tjære. Målgruppen for fagseminaret var produsenter av tjære fra Agder, Telemark, Innlandet, Rogaland og Vestfold, og det ble åpnet opp for 15 deltakere på kurset.

Fortidsminneforeningens evaluering av fagseminaret var at dette prosjektet hadde vært en stor suksess. De 15 kursdeltakerne deltok aktivt både under forberedelsene og brenningen av tjære. Det ble produsert 450 liter tjære i løpet av kursdagene, noe som var i overkant av hva man hadde forventet.

Foto: fra sluttrapport.

 

Videre meldte Fortidsminneforeningen om stor interesse og god pressedekning i lokalavis, NRK Radio, i distriktssending og i Aftenposten. I forbindelse med fagseminaret ble det også laget en dokumentarfilm, som i dag er publisert på YouTube: