Korketrekkeren

Vegen blir i dag brukt som turvei i tilknytning til en kyststi som leder til et friområde på Nesodden.

Sted

Nesodden kommune.

Verdiskaping

Verdiskaping

Korketrekkeren – gammel vegtrasé

Kulturminnefondet innvilget kr. 50 000 til istandsetting av den gamle hovedvegen ned til Blylaget brygge i Nesodden kommune. Vegen blir i dag brukt som turvei i tilknytning til en kyststi som leder til et friområde på Nesodden.

 

På folkemunne ble vegen kalt «Korketrekkeren» – ikke fordi den var spesielt svingete, men fordi gjester som i sin tid kom til Blylaget bygge med båt for å besøke forfatteren Torborg Nedreaas gjerne åpnet sine rødvinsflasker på denne veien opp. Bakken fikk dermed navnet «Korketrekkeren». På bakgrunn av et lokalt initiativ vedtok Kartverket i 2020 at dette også skulle være det offisielle navnet på vegen.

Vegtraséen var stedvis er oppmurt med tørrmurer, og da Kulturminnefondet innvilget tilskuddet, var fordi det var et stort behov for å fjerne vegetasjon, lage nye grøfter, reparere murene, skifte ut deler av gelenderet samt å sette i stand vegdekket. Velforeningen Blylaget sto for søknaden, og de la ned mye dugnadsinnsats i prosjektet med å sette vegen i stand.

Ved ferdigsstillelse, foto fra sluttrapport.

 

Kulturminnefondet la vekt på at den gamle vegtraséen var allment tilgjengelig og i hyppig bruk av publikum. Behovet for å sette i stand vegen var nødvendig for å hindre utglidning, sørge for bedre sikkerhet og sikre videre bruk på en god og trygg måte.

 

Arbeid med gelender, foto fra sluttrapport.