Skulehuse i Svartdal

Sted

Seljord

Bolighus

Verdiskaping

Har skapt en samlingsplass i den gamle skolen

En formidlingsarena 

Skulehuset ble oppført i 1885 og formidlet lærdom og kunnskap frem til den ble nedlagt i 1960. Nå, etter at den har blitt stand i stand kunne lære bort sin historie, samtidig som den skaper ny.

Grendelaget ønsker at skulehuset skal kunne være en samlingsplass og fungere som en formidlingsarena for kultur, historie, natur og friluftsaktivitet. Prosjektet har også blitt et viktig punkt langs «Sogevegen om Nutheim», et større bygdeutviklingsprosjekt som ble fullført i 2022. 

Skulehuset ligger ved inngangsporten til kulturlandskapet i Svartdal. Svartdal grendelag har blant annet gjennom hele 618 dugnadstimer satt i stand kulturminnet. Prosjektet har utløst positivt bygdeengasjement.  

Håndhøvling av listverk, utført av Håkon Fjågesund og tømrer Runar Kleiv.

Av Kulturminnefondet fikk prosjektet 437 000 kroner i støtte til prosjektet. 

Svartdal grendelag har gjort en viktig jobb med å sette i stand skulehuset, det vil glede mange at kulturminnet fortsatt vil kunne bidra til kunnskap om tiden som har vært, samtidig som nye historier skapes i bruken av kulturminnet, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.  

Positivt bygdeengasjement 

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet og utløst mye positivt engasjement i bygda, kommunen, og fylket. Det mange er interessert i er nettopp hvordan bygget har blitt restaurert, hvordan skulen er eit kulturminne som viser skulevesentes utvikling, og hvordan skulen bidro til å forme samfunn og demokrati i norgeshistorien, skriver gredelaget til Kulturminnefondet, som legger til: 

Gjennom dette prosjektet, og med støtten fra Kulturminnefondet har vi restaurert og bevart skulehuset i Svartdal. Kulturminnet har fått nytt liv, til glede for de kommende generasjoner.

Velkommen inn. Bildet til venstre viser hvordan inngangsdøren så ut før arbeidet ble satt i gang. Nå er den satt i stand av Håkon Fjågesund, den skal også males i løpet av 2023.
Velkommen inn. Døren  

Inngangsdøren er satt i stand av Håkon Fjågesund, den skal males i løpet av 2023.