Vaterland Bevaringssenter

Fabrikklokalene ble bygget på slutten av 1800-tallet, og det ble etablert en eddiksyrefabrikk her. Like før første verdenskrig kom Fredriksstad Elektrokemiske Fabrikker hit. Fra 1934 til 1975 drev A/S Norsk Læderindustri produksjon i lokalene. I 1975 ble denne produksjonen lagt ned og bygningene ble overtatt av Ragnar Christianslund. Siden 80-tallet var bygningene uoffisielt kulturhus, utleid til diverse kunstnere og musikere. CC Cowboys brukte bygningene som øvingslokale i mange år. I dag er det fire søsken Christianslund som eier bygningene.

Sted

Gamle Fredrikstad

Verdiskaping

Båt og fartøy

Så langt er en fotograf/kunstner, en glassblåser, en gullsmed, en smed og et kommunikasjonsbyrå på plass ved Vaterland Bevaringssenter i Fredrikstad. Og snart kommer det flere håndverkere inn.

Tekst og foto: Terje Hansteen

Anita Christianslund Larsen og Sarah Christianslund er to av fire søsken som har overtatt bygningene på Vaterland ved Glommas bredder, like ved Gamlebyen i Fredrikstad. foto: Terje Hansteen

– Vi har en venteliste med folk som vil inn her. Selv om vi ikke har markedsført oss så mye, er interessen veldig stor og jungeltelegrafen er aktiv. Målet vårt er å skape et levende håndverksmiljø med samarbeid på tvers av håndverkene, og med folk som kan dra nytte av hverandre, forteller to av eierne av Vaterland Bevaringssenter, Sarah Christianslund og Anita Christianslund Larsen.

Vekke interessen

En murer, en møbelsnekker, kunstnere, folk som driver med lærarbeid og bunadsøm er eksempler på håndverkere som nå ønsker seg et verksted ved senteret som har en grunnflate på hele 2000 kvadratmeter. Og det er nettopp slike yrker søstrene vil ha representert ved Vaterland Bevaringssenter, forteller de entusiastisk.

– Men her er det ikke snakk om å drive på hobbybasis, det hele skal være kommersielt. Senteret skal dessuten være et åpent sted og vi ønsker å få til et samarbeid både med skoler og barnehager, ja rett og slett få vekket interessen for gamle håndverksfag blant de unge.

Smeden Merete Nilsen Bua var den første som var på plass ved senteret foto: Terje Hansteen

Mangfold

Smeden Merete Nilsen Bua var den første som var på plass ved senteret. Etter å ha drevet ei smie i Oslo i mange år, valgte hun å flytte smia si til Fredrikstad og Glommas bredder. Hun er godt fornøyd med utsikten, og driver fortsatt restauranten Smia Galleri i Oslo ved siden av å være smed. Fotograf og kunstner Ove Tøpfer har også etablert seg her, etter å ha holdt til bare noen hundre meter unna. Tilfeldigvis fikk han høre om ledig kapasitet ved Vaterland Bevaringssenter og ble gledelig overrasket da han så lokalet. Firmaet Sirkel som driver med metall – og glassgjenvinning på Øra like ved senteret, har nå skaffet seg et showroom ved senteret. I Studio Sirkel er glassblåser Heidi Skofsrud i full sving med å gjenbruke resirkulert glass, og produktene blir solgt til firmaer. Torill Blomquist er gullsmeden som også fant veien til Vaterland, mens det siste tilsnittet er et kommunikasjonsbyrå med to ansatte.

Fotograf og kunstner Ove Tøpfer har også etablert seg ved Vaterland Bevaringssenter foto: Terje Hansteen

Bare halvveis

-Nå er vi halvveis i prosjektet vår, mener vi. Vi kommer ikke til å ta opp store lån for å restaurere bygget, men tar det heller skrittvis. Så langt har vi brukt rundt fem millioner av egen kapital, og har fått støtte på rundt en million kroner, det meste fra Kulturminnefondet. Nå har vi også leieinntekter, sier Anita Christianslund Larsen.

– Hvordan ser det ut her om fem – ti år fram i tid?

– Da er det fullt her, håper vi. Og da er det ikke bare håndverkere her, men også arkitekter og interiørarkitekter, i det hele tatt folk som jobber i kreative yrker. Vi ser for oss et studiofellesskap hvor hver håndverker har rundt ti kvadratmeter til rådighet. Uteområdene vil også være satt i stand, for det skal være hyggelig å komme hit og gå her på området. Nå er det jo mange som går forbi her hver dag og som kjenner til stedet, avslutter Sarah Christianslund.

I Studio Sirkel er glassblåser Heidi Skofsrud i full sving med å gjenbruke resirkulert glass foto: Terje Hansteen