Nedre Børve

Kulturminnefondet har støttet Therese Angel Mæhle med 100 000 kroner til reparasjon av stabburet på gården Nedre Børve. Tilskuddet ble gitt til utbedring av grunnmur og drenering rundt bygningen.

Sted

Ullensvang, Vestland

Verdiskaping

Verdiskaping

Turisme i et fruktlandskap

«Den nasjonale frukthagen» kalles fruktbygda i Ullensvang, som er et av 49 utvalgte kulturlandskapsområder i jordbruket. Dette er områder som både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet gir høy prioritet med sine tilskuddsordninger når det gjelder drift og bevaring. For noen år siden kjøpte Therese Angel Mæhle et småbruk i grenda Nedre Børve for å drive næring med utgangspunkt i de gamle bygningene. Ny bruk i gamle hus samtidig som man ønsker å bevare gammel byggeskikk kan være utfordrende.

 

Utsikt mot fjorden. Foto fra søknad

 

Fruktproduksjon som levevei
Ullensvang er godt kjent for sine lange og rike frukttradisjoner hvor brukerne stod for leveranse av råvarer til hele Norge. Allerede i steinalderen ble det dyrket frukt her, og fortidsminnene er mange på grunn av de lange tidslinjene. I dag drives fruktdyrkingen etter moderne metoder hvor dette er en viktig næringsvei i Hardangerkommunen.

Den tidligere eieren på Nedre Børve, Lars Jørgen Børve, var en foregangsmann når det gjaldt fruktdyrking. Hans virke førte til at han fikk Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid. For mange brukere var og er fruktdyrking den viktigste inntektskilden, men det var ingen som tok over etter Lars Jørgen Børve og gården ble stående tom i cirka 20 år før Therese Angel Mæhle kjøpte bruket.

Stabbur og eldhus . Foto fra søknaden.

Frukt og turisme
Selve gårdsanlegget består av 5 bygninger. Bolighus, driftsbygning, stabbur, eldhus og vedskåle inngår i tunet. I tillegg til dette ligger det flere andre bygninger på eiendommen. Bygningsmassen gir muligheter for å drive utleie til turister noe Therese satte i gang med etter at hun tok over gården. Utleie til sommergjester har lage tradisjoner her. I 1877 bodde Edvard Grieg på gården mens han komponerte i skolehuset like ved.

Så langt er flere hus satt i stand for utleie. Nytt bad med egen inngang for gjester i våningshuset, tilrettelegging av stabburet som overnattingsplass og reparert eldhuset, er noe av det som har blitt utført. Også vedskålen har blitt overnattingsrom for sommergjester.

Stabburet er innredet som soveplass. Foto fra søknaden.

Gamle hus forteller historier
Therese Angel Mæhle er opptatt av å ta vare på gårdens gjenstander og bruke dem som historiefortellende elementer. Gården ble bygd i 1864 med mange hus og et stort utvalg av gårds- og bruksgjenstander fulgte med da hun kjøpte gården. Selv beskriver hun dette slik da stabburet fikk ny bruk som gjesterom:

Jeg endret bruken for tre år siden til være soverom. Dette viser seg være til stor fornøyelse for gjestene som syntes det er en annerledes artig opplevelse, og et innblikk i gårdens historie.

Eldhus var viktige bygninger på gårdene tidligere når det gjaldt matproduksjon. Så også på denne gården hvor NRK i sin tid gjorde filmopptak med Ingrid Espelid Hovig i forbindelse med et matprogram. I dag tjener eldhuset som kjøkken og stue for sommergjestene som bruker stabburet som overnattingsplass.

Det er ikke bare utleie som gir inntjening på gården. Produksjon av tradisjonsmat sammen med annet lokalt produsert mat er en viktig tilleggsdimensjon som gir gjestene en opplevelse av å være i fruktdistriktet ved Sørfjorden. Selv har Therese plantet et større antall epletrær på gården. Videre har hun satt i gang med honningproduksjon. Næring og bruk er sentrale elementer i Kulturminnefondets prioriteringer av tilskudd, og de skrev dette i sin vurdering av prosjektet I 2021 da hun fikk tilskudd til å utbedre grunnmuren under stabburet:

Kulturminnefondet verdsetter søkerens ønske om å sette i stand stabburet, for blant annet å ta denne i bruk til utleie og formidling av landbrukshistorien.

Illustrasjon som viser hovedhuset med Grieg i forgrunnen. Fra søknaden

Vern og bruk hånd i hånd
Hus og gårder som har kommet ut av sin opprinnelige bruk gir muligheter for nytenkning og friskt pågangsmot. Therese Angel Mæhle er en slik eier som ser muligheter i gamle hus og gjenstander. Men sin virksomhet er hun bidrar hun til at fruktdistriktet i Ullensvang kan ta imot gjester på Nedre Børve og oppleve Norges friluftshovedstad med fjell- og jordbruksområder.

Stabbur og eldhus med fjorden i bakgrunnen. Foto fra søknaden

Prosjekter som Nedre Børve passer godt i Kulturminnefondets strategiplan:

Kulturminnefondet prioriterer prosjekter som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, er vi mulighetsorientert i vår dialog med eierne av kulturmiljøene.