Bøensætre

Husmannsplass med tilsammen tyve bygninger. Tunet er opprinnelig.
Bøenseter er en del av Østfolds utvalgte kulturlandskap. Husmannsplassen er et populært turmål og åpent kun for reserverte grupper eller ved annonserte åpne dager, ellers stengt. Her arrangeres møter, konferanser, kurs, leirskole og bursdager. Plassen brukes i skolesammenheng og det er muligheter for overnatting. Bruken skal videreføres. Fjøs, stall og låve istandsettes for å huse storfe.

Sted

Aremark

Verdiskaping

Båt og fartøy

I løpet av få år har ekteparet Hedda og Egil Anstensrud Kortnes klart å skape et kunnskapssenter for gammel kultur og håndverksteknikker på Bøensætre i Aremark. Kjendis – Farmen 2022 har gitt god drahjelp.

Tekst: Terje Hansteen                  Foto: Terje Hansteen/Bøensætre

Foto: Terje Hansteen/Bøensætre

-Da vi kom hit høsten 1999 en regnværstung dag, falt vi pladask for stedet. En arbeidshest, to kuer og noen høner sto og ventet på oss…..og jeg som aldri hadde melket før. Jo, det ble virkelig en «flying start», ler Hedda Anstensrud Kortnes som sammen med mannen Egil nå har hele tyve bygninger å ta vare på. Pluss en rekke dyr. Badet tar de i tjernet like ved, og utedo må benyttes.

Vil utvide tilbudet

Det er to veldig aktive mennesker som har satt seg ved bordet på tunet og ser utover livsverket sitt. Egil skal straks forberede et laftekurs, mens Hedda snart må ta seg av noen nyankomne gjester på Bøensætre. Det skjer noe hele tiden.

-Dette er et prosjekt man må gå inn for med hud og hår, dette er på ingen måte en åtte til fire – jobb. Men det gir oss samtidig veldig mye. Neste prosjekt er å få restaurert en gammel jordkjeller og å lafte opp et nytt huse ved tjernet som skal romme både smie og røkbadstu. Og vi ønsker å utvide sesongen med flere tilbud. «Kampen som husmann» er vårt event og vårt hovedkonsept, forteller de to som mener at det mangslungne tilbudet de har jobbet fram gjennom flere år, er ganske så unikt i Norge.  

Skoleklasser og firmaer

35 overnattingsplasser er tilgjengelig hele sommeren, om vinteren blir det redusert til 20. Kanoer er tilgjengelig, for de som ønsker en tur på tjernet. Hedda tilbyr også yogakurs, matkurs og kurs i ville vekster som vokser rundt sætra. Og kurs i hvordan man lever etter årstidene og permakultur. Skoleklasser og studenter kommer hit for å lære mer om biologi og for å bli kjent med hverandre ved skolestart. Skinnfellkurs, slåttetreff, laftekurs og åpne dager er andre tilbud på Bøensætre. Hovedkonseptet er imidlertid «Kampen som husmann», et Farmen – inspirert gruppeevent for firmaer og større grupper.

– «Kampen som husmann» kan vi for eksempel kjøre for firmaer som ønsker å legge julebordet til Bøensætre.  Da blir deltakerne aktivert, lærer å delegere og samarbeide seg imellom, og konkurranse gir mye lærdom, humor og glede, sier Hedda.

Kvalitetsprodukt

Husfruen på Bøensætre legger ikke skjul på at hun brenner for det hun holder på med. For tiden tar hun et kurs i permakultur, som handler om å fremme mer bærekraftige og langsiktige menneskelige bosetninger.

-Jeg brenner veldig for kunnskapsdeling, og å kunne øke kunnskapen om det vi holder på med her hos menigmann.  Vi ønsker å la folk få oppleve hele prosessen, og se hvordan ting henger sammen. Og på Bøensætre er det utrolig mye man kan finne på. Det er en landskapsperle som vi ønsker å lage et kvalitetsprodukt av, og vi skal tenke kvalitet framfor kvantitet.           

Spleiselag

Å få satt Bøensætre i stand, har vært et stort spleiselag fra det offentlige. På slutten av 80 – tallet ble mye gjort, men da paret overtok i 2015, etter først å ha vært vertskap i årene 1999 til 2003, var det mye som måtte tas tak i. Det er Utvalgte kulturlandskap (UKL) i Landbruksdirektoratet som har hjulpet dem mest økonomisk, ellers har det kommet midler fra Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Innovasjon Norge, miljøavdelingen hos Statsforvalteren og fra Kulturminnefondet.