Gvåvtak i svartdal

På gården drives det med geiter og låven er i full bruk til lagring av tørrhøy og utgjør en viktig del av drifta på Midt-Svartdal.  

Den kulturhistoriske verdien av gvåvtaket er høy, og merkostnadene å lage nye var store.  

Kulturminnefondet støttet prosjektet med 235 000 kroner. 

Tiltaket bidrar også til å sikre næringen på gården, da driften på Midt-Svartdal og i Telespinn i stor grad er avhengig av kulturlandskapet og alle dets elementer. 

 

–Vi takker for støtte fra Kulturminnefondet, skriver Bjørg. Støtten var avgjørende for å kunne realisere dette prosjektet.

Sted

Seljord Kommune

Fast kulturminne

Forsamlingshus

Gvåvtak på Midt-Svartdal er reddet

Låven er et viktig kulturminne på tunet på Midt-Svartdal, og ligger svært sentralt i kulturlandskapet. Taket på låven er av en svært sjelden type, kalt «gvåvtak», som var i ferd med å råtne.  

Nå er taket reddet for mange år fremover, og driften på gården er sikret.

Tekst: Hanna Thevik. Foto: privat

 

Nærfoto av låven med re-montert gvåvtak

 

Utgjør en viktig del av kulturmiljøet

Det lokale ullspinneriet Telespinn ligger rett over gårdsvegen og er en integrert del av driften på Midt-Svartdal. Tunet ligger også svært nært Blika Gruver og stien over til Hjartdal, ”Skarsvegen,” et nasjonalt utvalgt verneverdig vegkulturminne.  

I nærheten finner en også det gamle skulehuset i Svartdal, som kulturminnefondet også har vært med på å støttet restaurering av.

Detalj før ren-skjæring av endene på re-monterte stokker. Originale smidde spesialtilpassede takrennekroker ble gjenbrukt. Disse ble demontert, banket ut, og banket til på nytt for ny innfesting

 

Hva er “gvåvtak”? 

Gvåvtak er laget av halve trestokker, uthult og lagt som over og underligger. Taket ble lagt i 2003, men det viste seg at granstokkene hadde mer ujevn kvalitet enn ventet, og noen av stokkene var i ferd med å råtne. Taket var lagt uten undertak, så det rant vann direkte inn i låven. Dette var kritisk både for låvebygningen og alt tørrhøyet til geitene som lagres der om vinteren. 

Nytt undertak i vanlig heltre ble montert slik at det gikk klar av gavlsider på opprinnelig laft.

– Vi ønsker jo å ta vare på, å kunne fortsette å vise frem, det unike gvåvtaket.

Alle avslutninger på renner, vindski etc ble håndhøvlet likt originalt.

– Vi ønsker jo å ta vare på, å kunne fortsette å vise frem, det unike gvåvtaket, skriver eier Bjørg Minnesjord Solheim i søknaden til Kulturminnefondet. 

Tiltaket bidrar også til å sikre næringen på gården, da driften på Midt-Svartdal og i Telespinn i stor grad er avhengig av kulturlandskapet og alle dets elementer. 

Det beste fra to verdener 

På den synlige nære siden, mot tunet, ligger det sjeldne gvåvtaket, og på utsiden mot sør ligger det solceller som forsyner gården med strøm. 

– Slik sett forener prosjektet det beste fra to verdener, vi vil kunne fortsette å utvikle byggene på gården i tråd med de viktige håndverkstradisjonene i området, samtidig som vi også viser at dette kan kombineres på en bra måte med moderne drift og teknologiske løsninger, skriver Bjørg til Kulturminnefondet. 

Til tross for at gvåvtaket var i dårligere fortattning enn forventet, var tømmerkassa uskadet.

Vil kunne ligge i mange år 

Taket ble demontert og det ble lagt nye sperrer, og tett undertak, før de beste gvåv-stokkene ble re-monteret på takflaten mot tunet. 

– Når vi nå legger tett undertak under, vil gvåvtaket kunne ligge i svært mange år, siden det underliggende taket er den «tekniske» taktekkingen, opplyser Bjørg til Kulturminnefondet. 

Alt arbeid ble utført av lokal byggmester T.A.Gustavsen. Bjørgs sønn Håkon M.Solheim, som er tømrer og arkitekt, var også med under hele arbeidet. 

– Dette gjorde at arbeidet ble fulgt opp på en bra måte, og vi fikk tatt viktige avklaringer og riktige beslutninger underveis i prosessen, skriver Bjørg. 

Restaureringen av gvåvtaket har bidratt til at de og tiltaket vil sikre og sette istand et svært viktig kulturminne som forteller om gamle og sjeldne byggeteknikker. Tiltaket bidrar også til å sikre næringen på gården, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Gvåvtak nesten fullstendig re-montert.

Dette gikk 235 000 kroner fra Kulturminnefondet til: 

Tilskudd ble gitt til demontering av gvåvstokker, montering av nye taksperrer, ny taktro, nytt undertak, sløyfer og lekter, nye takrenner i tre og kobber, nye vindskier samt sortering, tilpasning og remontering av gvåvstokker. 

En perle av en plass: Låven er et viktig kulturminne i Svartdal