Gamlestua

«Gamlestua» er 300 år gammel.
Gården, inkludert et nyere bolighus og låve, danner et enhetlig miljø.
Bygningen har historisk betydning, tidligere brukt som bolig av Håvards forfedre og senere som et gårds- og kulturhistorisk museum.

Håvard har til hensikt å bruke autentiske materialer, verktøy og teknikker fra fortiden for å restaurere «Gamlestua».

Kulturminnefondet støtter prosjektet med 100 000 kroner.

Fondet legger vekt på betydningen av å bevare kulturarv og roser eierens innsats for autentisitet.

Sted

Enebakk Kommune

Fast kulturminne

Forsamlingshus

Håvard (26) får 100 000 kroner fra Kulturminnefondet til nytt tak på “gamlestua”

Håvard Holtop er 26 år og eier den 300 år gamle “gamlestua” i Enebakk. Hans forfedre bodde i bygget frem til 1970 tallet. Bygget sto tomt i noen år frem til bestemoren hans tok det i bruk som gårdsmuseum i forbindelse med gårdsturisme fra 1990 tallet frem til 2010 tallet.  

Nå står det ubrukt og taket er preget av råte. Men det skal Håvard gjøre noe med. Han er i gang med å reparere det og Kulturminnefondet støtter med 100 000 kroner.

Tekst: Hanna Thevik. Foto: privat

– Det er viktig å ta vare på det gamle for fremtidige generasjoner

Vil gjenoppta bruken 

Gamlestua danner et helhetlig miljø med blant annet et nyere våningshus og fjøs/låve i skogkanten ved et åkerlandskap. Det er planer om å sette i stand hele bygningen, men første steg er taket. 

Per dags dato er gården innredet som et gårdsmuseum, men står i dag ubrukt.  

– Det er viktig å ta vare på det gamle for fremtidige generasjoner, skriver han i søknaden til Kulturminnefondet. 

Fjøs/låve er bygget om til selskapslokale som har blitt godt brukt av Enebakk Historielag.  

– Det ble tatt imot forskjellige lag, foreninger, busser, skoler og det ble arrangert søndagskafè. Ifølge loggbøkene har det blitt servert mat til over 16000 personer i perioden det var mest aktivt, opplyser Håvard i søknaden til Kulturminnefondet.


 

Vil fortelle om gamle dagers liv og virke

Håvard ønsker på sikt å gjenoppta gårdsturisme på gården og bruke bygget som et gårdsmuseum.  Han ønsker å kunne vise for fremtidige generasjoner hvordan det var å leve i “gamledager”.

– Jeg vil vise frem hvordan man bodde, og hvilke teknikker man brukte i hverdagen før i tida. 

Skal reparere med datidens håndtverksteknikker

Gamlestua skal settes i stand med bruk av datidens materialer, verktøy og teknikker.  

Kulturminnefondet ser positivt på at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven, og eierens fokus på ivaretagelse av mest mulig originalt, god materialkvalitet og teknikker og verktøy fra da bygningen ble oppført, mener Simen Bjørgen, direktør i kulturminnefondet. 

Dette skal 100 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskuddet skal brukes til arbeid som å demontere takstein, som også skal merkes og vaskes for gjenbruk, det skal legges ny taktro, sløyfer og lekter. Det skal legges nye åser der de gamle skal benyttes som avstivere. Råteskadet materiale øverst i gavelvggene settes istand samtidig med taket, før takstein relegges og det monteres vindskier.