Film
Bilder
Google

Grevrusten

Knut Arild Teigum tok over småbruket Grevrusten i Vågå kommune på 1970-tallet. Siden da har han lagt ned et formidabelt arbeid for å bevare de tolv bygningene på det historiske tunet.

Sted

Grevrusten i Vågå kommune
Oppland

Kulturlandskap

Kulturlandskap

Historisk sus på Grevrusten

-Jeg hadde ikke klart å restaurere på den måten jeg skal gjøre, så jeg er voldsomt takknemlig og glad for å ha fått støtte.

Av Linda Cathrine Herud

Våningshus, kårstugu, stabbur, fjøs, stall, saufjøs, låve, gamlelåven, tørrstugu, agnlåve, smie og eldhus. Knut Arild Teigum tok på seg litt av et ansvar da han på 70-tallet overtok småbruket Grevrusten i Vågå kommune. Siden den gang har han han lagt ned en betydelig innsats for å holde husene ved like og sette dem i stand.

Historie tilbake til tidlig 1800-tallet

Grevrusten ligger i det utvalgte kulturlandskapet i Nordherad, og er derfor omgitt av et område hvor kultur- og naturmiljøet vedlikeholdes godt og det er stor aktivitet.

Plassen ligger i en kultursti, mellom et nettverk av turstier i området, og er til glede for de som ferdes der. Eieren er opptatt av å kunne vise folk, særlig barn og unge, hvordan livet på et slikt tun var med de forskjellige husene og funksjonene de hadde.

Den første bygningen på tunet var agnlåven, som var medgift til Johannes Grev. Han begynte arbeidet i 1812, og bygningene står i dag som de etter hvert ble bygget opp av Knut Arild Teigums forfedre. Flere av disse var tømrere og håndverkere, og Knut Arild forteller at arbeidet deres var viden kjent.

-Det ble sagt at man kunne se at noe var laftet av folk fra Grevrusten.

Støtte fra Kulturminnefondet

Etter at Knut Arilds besteforeldre flyttet fra plassen i 1970, tok han over. I 1977 reddet han de første husene på stedet, og siden har det gått slag i slag.

Et markant særtrekk på plassen i den bratte lia er alle de gamle og enormt store tørrsteinsmurene, de er både høye og brede. I 2009 fikk Teigum det første tilskuddet fra Kulturminnefondet, på 130.000 kroner, til å sette i stand en av murene. Han fikk også rt tilskudd på 51.000 kroner til tørrstugu samme år.

I 2014 kom det to tilskudd på til sammen 41.500 kroner til sikring av ysthuset og seterhuset. Nå, i 2019, har Teigum fått 300.000 kroner til å skifte ut råteskadd tømmer og produsere kopier av eksisterende vinduer på våningshuset.