Film
Bilder
Google

Fagerhaug

I 2004 kjøpte Hilde Nyborg Braarud funkisbygget med tilhørende bygninger.

Med stor innsats setter hun bygningene gradvis istand.

Sted

Ørje, Marker kommune
Østfold

Verdiskapning

Verdiskaping

Fagerhaug er et funkisbygg med et yrende liv

Et bygg med mye bruk

Her kan du titte på duer, kjøpe blomster og gårdsvarer, få servering eller se på bilder i galleriet.

I bygget finner du også en plantebutikk med gårdsutsalg av blant annet vaktelegg.
Foto: Kulturminnefondet

Forretningsgården er en av de viktigste i Ørjes handelshistorie og ligger midt i sentrum. Stedet er derfor også en viktig del av bybildet. Fagerhaug vitner på den måten om steds- og sentrumsutviklingen gjennom mange tiår.

Oversiktsbilde over Ørje sentrum. Midt i ligger Fagerhaug.
Foto: privat

Her har det vært et pølsemakeri, «svenskehandel» og Ørjes første supermarked. Det er derfor prisverdig at eier Hilde Nyborg Braarud ønsker å sette det i stand. Fasaden bærer preg av sine leveår, men skal nå fikses med støtte fra Kulturminnefondet.

Støtte fra lokalsamfunnet

Det er mange i lokalsamfunnet som heier på arbeidet med Fagerhaug. Håndverkerne som jobber på stedet har vært veldig involverte og følger prosessen steg for steg. Hilde håper at arbeidet som legges ned i Fagerhaug ikke bare vil glede lokale og tilreisende, men at andre også kan få øynene opp for at tilskuddsordninger rettet mot kulturminner ikke bare går til stabbur og annet fra gammel bondekultur.

Tildeling til Fagerhaug engasjerte også flere og ble besøkt av Ola Elvestuen, ordfører Kjersti N. Nilsen og Østfold fylkeskommune ved Morten Hanisch.

Ola Elvestuen gir tildelingsbrevet til eier Hilde Nyborg Braarud.
Foto: Kulturminnefondet

– De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.