Gammelskolen

Gammelskolen har skolemuseum og vevstue i andre etasje. I første etasje er det bårerom og et stort forsamlingslokale som brukes som menighetshus, til konfirmasjonsundervisning og ved kirkelige arrangementer.

Gammelskolen i Vingelen ble bygd i 1892. Det var skole fram til 1958. Taket ble skiftet i 1980 fra torvtak til platetak. Og det ble laget toaletter i 2005.

Men de senere årene har det gamle huset forfalt utvendig.

Sted

Vingelen, Tolga kommune i Innlandet

Verdiskaping

Verdiskaping

Gammelskolen ble som ny

Gammelskolen i Vingelen er blitt som ny utvendig. Dette har vært et stort løft av bygdefolket, for hele bygda Vingelen i Innlandet.

Av Harald Vingelsgaard

Gammelskolen ble kjempefin. Det er viktig at dette huset er i stand og at det ser pent ut, der det står midt i bygda ved kirken vår, sier Hilde Gellein Løkken. Hun er leder for Vingelen menighetsråd som eier huset.

Gammelskolen har skolemuseum og vevstue i andre etasje. I første etasje er det bårerom og et stort forsamlingslokale som brukes som menighetshus, til konfirmasjonsundervisning og ved kirkelige arrangementer.

En gammel sløydbenk og andre historiske ting i skolemuseet i Gammelskolen i Vingelen.

Gammelskolen i Vingelen ble bygd i 1892. Det var skole fram til 1958. Taket ble skiftet i 1980 fra torvtak til platetak. Og det ble laget toaletter i 2005.

Men de senere årene har det gamle huset forfalt utvendig.

Gammelskolen var i så dårlig forfatning, at Arne Haugli bestemte seg for at det måtte gjøres noe med dette, da han satt i menighetsrådet.

Det var mye råte utvendig før oppussing. (Foto: Vegar Kolbjørn Os)

-For noen år siden tok jeg initiativ til å gjøre noe med Gammelskolen, sier Haugli. Reponsen fra bygdefolket var svært god. Noen skrev søknad til Kulturminnefondet på dugnad, andre arbeidet sammen med en innleid tømrer på dugnad. Og mange privatpersoner ga pengegaver til prosjektet.

Det ble med andre ord et stort dugnadsløft i bygda Vingelen hvor dugnadsånden er svært sterk.

Vingelen er ei fjellbygd i Tolga kommune i Innlandet.

Haugli var hele tiden med og organiserte arbeidet med gammelskolen sommeren 2021.

Jeg sydde det hele sammen, jeg var som en administrerende direktør uten lønn, sier Haugli og ler.

Bygget hadde råteskader på utvendig panel, og mye mer måtte settes i stand.

Deler av den utvendige panelen ble skiftet. Ny panel ble laget – som den gamle – på et høvleri i nærheten. Noen omramminger rundt vinduene er også skiftet. De nye omrammingene er spesiallaget, slik at de er som de gamle var. Skolen ble malt med linoljemaling av et malerfirma.

– Vi har satt i stand huset mest mulig slik det var originalt, sier Haugli.

Nå gjenstår istandsetting av grunnmuren.

Nye panelbord – laget som de gamle – erstattet ødelagt utvendig panel på Gammelskolen. (Foto: privat)

Kulturminnefondet ga 125.000 kroner i tilskudd til prosjektet som nå er utført.

Denne støtten har vært avgjørende for oss. Uten støtten, tror jeg ikke at Gammelskolen ville blitt pusset opp nå, sier Løkken.

En bank, et fond og andre har gitt dem mindre beløp til oppussingen – i tillegg til pengene som de har fått fra privatpersonene i bygda.

Tid for en pause underveis i dugnaden på Gammelskolen. (Foto: privat)

Kulturminnefondet fastslår at det er positivt at eieren av Gammelskolen har satt i stand bygget. Kulturminnefondet legger vekt på historien til bygget, funksjonen det har, og at det brukes av mange på forskjellige måter.

Kulturminnefondet satte følgende vilkår for oppussingen:

-Det forutsettes at tiltakene skal utføres med materialer av tilsvarende kvalitet, dimensjon og detaljer som opprinnelig. Det skal skiftes ut så lite som mulig, og kun der skadeomfanget gjør at det ikke kan gjenbrukes. Det skal ikke brukes trykkimpregnerte materialer. Det skal brukes linoljemaling, skriver Kulturminnefondet i tilsagnsbrevet til Vingelen Sokn.

 

Gammelskolen i Vingelen er et romslig hus med historisk sus. Framtiden blir sannsynligvis mye som fortiden. Det vil si at Vingelen menighetsråd ser for seg at huset skal brukes slik det gjøres i dag, som skolemuseum, som vevstue, som bårehus, som bedehus og som mye mer, til glede for hele fjellbygda Vingelen i Innlandet.