Sted

Jørpeland

Fartøy

Båt og fartøy

Stian Heimlund Skjæveland har restaurert en Trifoil 100 gt fra 1967 

Til arbeidet fikk han tilskudd av Kulturminnefondet.  

IMG_6893

“Dette er en sjelden norsk båt som holder på å gå i glemmeboken.”, sier Skjæveland, som nå har satt båten i stand. 

Designet av olympisk mester 

Trifoil ble designet og konstruert av den tidligere olympiske mesteren i seiling, Peder Lunde Jr. (F.1943-). Peder Lunde Jr. var i midten av tyve-åra når han designet Trifoil. Han fikk Norsk designpris i 1966. Trifoil var Norges første selvlensende serieproduserte glassfiberbåt. Den ble produsert på Strømmen Værksted as, mellom 1965-1974.  

Trifoil er kjent for sine gode og stødige sjøegenskaper pga sine tre kjøler. Båten er 16 fot og er registrert for 10 personer. 

“Den spesielle konstruksjonen og de stødige egenskapene gjorde den til en attraktiv båt i sin tid. Royal Navy, forsvaret, politiet og sikkerhetspersonell brukte disse båtene.”, forteller Skjæveland, som legger til at “Amerikanske Boston Whaler har videreført denne båtkonstruksjonen og produserer lignende typer båter den dag i dag.”. 

IMG_0878

Har ivaretatt båtbyggertradisjonen i Heimlund på Jørpeland 

Skjæveland har arbeidet med båten i et halvt år, og har dermed bidratt til å holde liv i båtbyggertradisjonen i Heimlund på Jørpeland.  

Han forteller at hans bestefar, Kristian Heimlund var båtbygger der. Bestefaren hadde gått i lære hos båtbyggeren Aslak Notvik (kjent for Aslakbåten).  

“Det lå to båtbyggerier her før. Båtbyggeriet til Jonas Kvalvåg har jeg nå innredet til mitt atelier og utenfor det tidligere båtbyggeriet har restaureringen foregått.”, forklarer Skjæveland.  

IMG_0763

 Et flytende atelier 

“Båten skal jeg bruke i mitt virke som utøvende kunstner. Den skal fungere som et «flytende atelier» når jeg maler Plein-air i Ryfylkefjordene.”, sier Skjæveland om de fremtidige planene for kulturminnet.  

Han takker for god hjelp av sin dyktige far, og sier:  

“Det har vært en lang og lærerik prosess og jeg er nå stolt av å kunne presentere båten for allmenheten.”.  

  • Du kan søke om tilskudd til fartøy og båter.  
  • Du kan søke om tilskudd til faste kulturminner. Dette kan være alle typer bygninger som eneboliger, gårdsbygg, naust, industribygg; i tillegg til hager og parker, historiske veier og andre fysiske anlegg som for eksempel steingjerder.
  • Du kan søke om støtte til sikringstiltak av kulturminner som har skader og umiddelbart behov for sikring mot videre forfall. 
  • Du kan søke om støtte til alle typer rullende og bevegelige kulturminner, som personbiler, busser, motorsykler, togvogner, traktorer, sleder, karjoler, fly. Motorisert og ikke-motorisert. 
  • Du kan søke om støtte til kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.  
  • Du kan søke om støtte til formidling av kulturminner. For eksempel kan dette være produksjon av filmer, bøker, utstillinger eller andre formidlingstiltak. Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting.