Dalen hotell

Turiststrømmen til Dalen var stor allerede på 1800-tallet på grunn av Telemarkskanalen, men Dalen manglet et luksushotell for de rike og prominente gjestene. Med inspirasjon fra blant annet stavkirker og vikingtiden ble hotellet oppført i 1894. Hotellet ble kjent over hele Europa og det engelske aristokratiet kom hit. Kong Oscar II var gjest her, det var også keiser Wilhelm av Tyskland og kong Leopold II av Belgia. Hit kom også kong Haakon VII og dronning Maud med daværende kronprins Olav. 

Under andre verdenskrig tok tyskerne over hotellet, og interiør ble fjernet mens bygningene forfalt. Predikanten Aage Samuelsen hadde tro på framtiden for hotellet. Han kjøpte det, men lyktes ikke med å få reist kapital til restaurering av bygningene. Men han gav hotellet mye oppmerksomhet og PR. På slutten av 1980-tallet ble det satt i gang restaurering og i 1992 åpnet hotellet igjen. 

  

Sted

Tokke

Verdiskaping

Kulturlandskap

Dalen hotell tilbake til fordums storhet

Med tilskudd fra Kulturminnefondet har spisesalfløyen på Dalen hotell i Tokke fått et løft. Arbeidet har blant annet gått ut på reparasjon av hovedkonstruksjon og taktekking på spisesalfløyen.  

Viktig bidrag for oss

Thor Morten Halvorsen for Norwegian Hospitality Group uttalte at Kulturminnefondets tilskudd til arbeidet med å sette Dalen hotell i stand var et veldig viktig bidrag. Det er et dyrt hotell å holde ved like, men de gjør det med glede opplyste han.  

Et kulturminne av nasjonal verdi 

Dalen Hotell i Tokke kommune er et kulturminne av nasjonal verdi og det kjente landemerket formidler historie gjennom bevaring og bruk.  

I tillegg til å være av stor nasjonal interesse og historisk verdi, bidrar hotellet med stor verdiskapning i regionen, stod det i tilskuddsbrevet fra Kulturminnefondet. 

 Hotellet ble oppført og hotellet åpnet i 1894 og hadde sin storhetstid de første tiårene som knutepunkt på veien mellom øst og vest i Norge og som tumleplass for de rike og berømte. Det er et av de største trehotellene i nasjonalromantisk stil i Norge.   

Med nye transportveier og to verdenskriger gikk det nedover for Dalen Hotell, men det ble hele veien gjort forsøk på ulike former for drift og forskjellig eierskap. Thor Morten Halvorsen (Norwegian Hospitality Group) overtok hotellet i 2007 og har gjennom betydelige investeringer og stø kurs klart å bygge opp igjen hotellet til fordums storhet.