Bilder
Google

D/S Børøysund

Prosjekt: D/S Børøysund

Hvor: Oslo

Eier: Norsk Veteranskibsklub

Kulturminnefondet innvilget 409.500,- i støtte til å sette i stand skipets kondenser, som er en del av det originale maskineriet fra 1908. Arbeidet besto blant annet av å støpe nye deler, lik de gamle, og produsere 650 nye treplugger etter mål.

Sted

Norsk veteranskibsklubb, Oslo

Båt og fartøy

Båt og fartøy

Reddet av en håndfull gutter i 20-årene

D/S Børøysund ble bygget i Trondheim i 1908 som passasjer- og slepebåt. Under første verdenskrig fungerte skipet som bevoktningsfartøy, før hun gikk i rute mellom Øygarden og Bergen og senere i Lofoten og Vesterålen. Fra 1960 ble Børøysund brukt i undervisning ved yrkesskolen på Melbu, før hun i 1969 ble reddet fra vraking av en håndfull unge gutter i Norsk Veteranskibsklub.

Kulturminnefondet har bidratt med 409.500 kroner i støtte til arbeidet med D/S Børøysund. Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet har bidratt med 409.500 kroner i støtte til arbeidet med D/S Børøysund.
Foto: Tom Gustavsen

Dette var før fartøyvern egentlig sto på agendaen i Norge, og det måtte en anonym pengegave til for å gjøre det mulig. Siden den gang har skipet ligget i Oslo. Norsk Veteranskibsklub arbeider kontinuerlig for at skipet skal fremstå slik det var etter en ombygging i 1935, de arrangerer turer for publikum og åpner skipet for ulike kulturarrangement.