Film
Bilder
Google

Myhrer gård

Trond Myhrer er ildsjelen bak bevaring av husene på Myhrer gård. Fjøsmuren og den gamle møkk-kjelleren i den tradisjonelle vinkellåven har fått til sammen 460.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Sted

Frogner, Sørum kommune i Akershus.

Om kulturminner, Sørum kommune.

Landbruk

Landbruk

Fra møkk til konsertopplevelse

Langs den østre Pilegrimsleden mellom Leirsund og Frogner i Sørum kommune, ligger Myhrer gård. Midt i kulturlandskapet, med bosetning tilbake til jernalderen, er Myhrer rik på historie.

På gården ligger en tradisjonell vinkellåve, med den karakteristiske møkk-kjelleren i stein under et tømret fjøs. Disse låvene var et vanlig skue i norsk landbruk for 100 år siden, men det er ikke så mange godt bevarte igjen. Fjøset representerer en eldre byggeskikk godt tilpasset ravinelandskapet den ligger i. Byggets særpreg og tilpasning til landskapet er et godt eksempel på eldre fjøsbygninger i området.

Ny bruk

I 2014 fikk Trond Myhrer tilsagn til et strakstiltak fra Kulturminnefondet for å sikre møkk-kjelleren, der taket var i ferd med å rase. Året etter kom tilskuddet på 445.000 kroner til gjenoppbygging av muren til kjelleren.

Far sjøl på gården, Øivind Myhrer. (Foto: Margret Lie Wessel)

Far sjøl på gården, Øivind Myhrer. Også han har lagt ned utallige dugnadstimer i arbeidet. (Foto: Margret Lie Wessel)

Underveis i prosjektet har Myhrer selv nedlagt en formidabel arbeidsinnsats, i tillegg til at han har hatt med seg en dugnadsgjeng og dyktige håndverkere. Sammen har de fått dette til.

I september 2018 var gården stedet for et av Kulturminnefondets jubileumsseminarer. Da fikk publikum se hvordan møkk-kjelleren har blitt etter alt arbeidet, i tillegg til å få høre litt om murerarbeidet som er gjort. Mulig bruk ble også demonstrert gjennom en særdeles hyggelig konsert i det som før var fullt av møkk. Trond Myhrer har mange ideer for gården og låven, både som verksted, utleielokale og hvilerom for pilegrimer og øvrige turister.