Bilder
Google

Karslyst gård

Prosjekt: Karlslyst gård

Hvor: Malvik, Sør-Trøndelag

Eier: Tore Hammer og Kari Saxevik

Kulturminnefondet innvilget 124.000,- i støtte til å sette i stand sommerfjøset, som representerer en viktig bygningstype som er sjelden i jordbrukets kulturlandskap, og vognbua, som er en viktig del av gårdsmiljøet

Sted

Malvik, Trøndelag

Kulturlandskap

Kulturlandskap

Vi har fått fram historien, og har gjort dette mye med tanke på lokalsamfunnet

Da løytnant Carl J.W. Halck i 1812 arvet hovedgården til Hommelvik og Mostadmark gods, slo han sammen sine fire gårder for å skape et herskapelig godseiersete. Storgården kalte han Karlslyst. Gården ble etter hvert viktig i lokalsamfunnet, da industri som teglverk, sagbruk og båtbyggeri forsynte innbyggerne med arbeidsplasser.

Historien til gården er også historien til lokalsamfunnet. - Tore Hammer Foto: Tom Gustavsen

Historien til gården er også historien til lokalsamfunnet.
– Tore Hammer
Foto: Tom Gustavsen

I 1989 tok Kari Saxevik over som den første som er født og oppvokst her. Sammen med mannen Tore Hammer går dagene med til korn, gras, kjøttproduksjon og skogsdrift, i tillegg til at de har etablert Karlslyst som en viktig kulturarena for lokalsamfunnet. Hver sommer skaper gården den rette rammen for spelet om Carl Halck.