Google

Alapmosætra

Seterhuset ble satt opp i 1884.

Sætra består totalt av et seterhus, fjøs, høyløe og et vasshus.

Arbeidet med istandsetting av seterhuset er i gang, med hjelp av tilskudd fra Kulturminnefondet på kroner 200 000,-

Sted

Målselv kommune, Troms

Verdiskapning

Verdiskaping

Fra forfall til kulturminne for allmennheten

Alapmosætra

Alapmosætra består av et seterhus, fjøs, høyløe og et vasshus. Sætra er privat eid av Morten Tomter og ligger i Målselv kommune i Troms.

Seterhuset er oppført i 1884 og hadde seterdrift frem til 1952. Siden den tid har setra vært i sporadisk bruk. Nå med nye eiere, som kjøpte eiendommen i 1991 er slåttemarkene holdt i hevd med hjå og gresset hesjet på trehesjer.

Grunnet forfallet på sæterhuset er ikke alle fremtidige planer mulig per dags dato, men med Kulturminnefondet tilsagn på kroner 200 000,- er arbeidet med restaureringen godt i gang!

Alapmosætra før istandsetting.
(Foto: Fortidsminneforeningen)

Et åpent kulturminne

Etter restaureringen er ønsket å få seterdriften i gang igjen, med beitende dyr og seterslått. På sommerstid vil setra holdes åpen slik at publikum kan få kunnskap og opplevelser. Videre planer involverer også blant annet gammel norsk spælsau, turridning og kulturarrangement.

Dette kulturminnet vil derfor mange få tatt del i og få en glede av!

Arbeidet er i gang og de gamle materialene som kan brukes møter nye der det er nødvendig.
(Foto: fortidsminneforeningen)

Kunnskapsdeling

Arbeidet med istandsettingen gjøres av eierne, en student fra NTNU og en tømrer. Sommeren 2018 ble det også i samarbeid med Fortidsminneforeningen arrangert kurs i taktekking.

Dugnad arrangerer hver sommer, slik at de som vil kan delta på dugnad med sæterslåtten. Her blir det også delt historikk om tidligere drift og sæteranlegget.