Aas gård

Kulturminnefondet har gitt tilskudd til arbeid med våningshuset og salen.

Sted

Gjøvik

Verdiskaping

Verdiskaping

Et hjem til jul

I starten var det flere som spurte familien Molstadkroken hva som skulle rives når de tok over tunet. Selv var de mest interessert i hva som kunne bevares, og så mulighetene i kulturmiljøet. Nå har de snart satt i stand våningshuset fra 1700-tallet på gården, og tilbakeført salen i huset. De har lagt ned mye arbeid, men fortsatt gjenstår det mye både i form av uteområdet og på de øvrige bygningene.  Men først, er det jul.

 

 

Et puslespill

Aas gård ved Gjøvik er et helhetlig kulturmiljø med blant annet våningshus, kårbolig, stabbur og låve som til sammen utgjør firkanttunet. Bygningsmassen er fra 17- og 1800 tallet, men gården antas å være av den eldre bosetningen på Toten.

Paret har ønsket å ta vare på mye av kulturarven, og samtidig lage et funksjonelt hjem for familien. Tanken om å ta vare på, har heldigvis også vært på gården før. For på loftet og kjeller fant de blant annet originale innerdører, ytterdør, portaler og jernovn de kunne restaurere og igjen sette inn i våningshuset.

– det har vært et puslespill, med mye gjenbruk sier Stian.  Man ser spor av noe et sted, så finner man plutselig en gjenstand et annet sted som passer, også vips så har man montert et stykke historie.

 

Tilskudd fra Kulturminnefondet

Våningshuset har stått uten fast bruk siden 1970-årene, og er en av sidene til firkanttunet. Kulturminnefondet har gitt tilskudd til å skifte ut moderne, skadet kledning med høvlet tømmermannspanel i ulike bredder med profilert overligger etter originale rester.

Kulturminnefondet har også støttet tiltak i salen i våningshuset. Da familien tok over, var salen inndelt i 2 soverom, bad, kott og gang. Etterhvert som det gikk opp for paret at de fem rommene som var der skjulte en sal, ble ambisjonen å sette den i stand slik den hadde vært rundt etableringen rundt 1800-tallet og vil videre benytte den som festsal.

Med ekspertise fra blant annet NIKU, ble grunnlaget for tilbakeføringen av salen lagt, og nå nærmer arbeidet seg slutten. Blant annet Anne Louise Gjør har vært utførende håndverker og har malt opp igjen salen i originale farger, herunder sjablongdekor under taklist, marmorert brystning og retusjering av portaler rundt brannmuren.

Veien videre

Neste prosjekt er kårboligen som er oppført i 1854 og fremstår som temmelig urørt. Denne er tiltenkt en funksjon som selskapslokaler og om 1-2 års tid vil denne være tilgjengelig for leie til passende arrangementer.