Aktuelt

Ukategorisert

Prosjekt nr. 8000

Folkets Hus i Sulitjelma ble bygd i 1926 etter mange års planlegging og innsamling av penger, og bygningen forvaltes i dag av Folkets hus venner Sulitjelma, en frivillig organisasjon.

Ordfører i Fauske Marlen Rendall Berg, Ståle Indregård, Kathrine Moan Larsen, Cato Holm, Hanne Kristin Jakhelln og fylkesordfører i Nordland Kari Anne Bøkestad Andreassen

Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 1 300 000 slik at taket kan demonteres og repareres og skiferstein omlegges.

Dette er også Kulturminnefondets tilskudd nummer 8000, i det året fondet fyller 20 år.

Det er veldig fint at vi kan markere dette i Sulitjelma sier Hanne Kristin Jakhelln, nestleder for styret i Kulturminnefondet.

Ambisjonen med å reparere kulturminnet, slik at Folkets hus fortsatt kan være storstua for kultur i Sulitjelma er noe vi i Kulturminnefondet berømmer, sier Jakhelln. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd når kulturminner skal bevares, legger hun til.

 

Ordfører i Fauske Marlen Rendall Berg, Hanne Kristin Jakhelln og fylkesordfører i Nordland Kari Anne Bøkestad Andreassen

Betydningsfullt for mange

Kulturminnet er i nesten daglig i bruk av lokalsamfunnet. Folkets hus består nå av kafé, kjøkken, leilighet, storsal, musikksal, pub og ungdomsklubb. Den frivillige organisasjonen har også planer om å sette i stand den ærverdige kinosalen med vel 200 seter i huset, slik at lokalbefolkningen kan ta den i bruk igjen, oppgir de i søknaden til Kulturminnefondet.

Vitner om fremveksten av organisasjonssamfunnet

Folkets hus i Sulitjelma vitner om fremveksten av organisasjonssamfunnet og behovet for forsamlingslokale. At kulturminnet bevares, både ved å bli tatt vare på, men også gjennom bruk er derfor av lokal og nasjonal verdi, sier Jakhelln.

Dette får de penger til:

Tilskudd gis til demontering av skifertak, nye lekter og sløyfer, ny takpapp og reparasjon av eventuelle råteskader i takkonstruksjonen. Det gis også tilskudd til å skifte ut beslag, takrenner og nedløp på Folkets Hus i Sulitjelma.

Det er behov for tiltakene for det drypper fra taket når det regner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturminner og kulturmiljø i stand. Det er ingen søknadsfrist.