Aktuelt

Ukategorisert

Pris for kiosk-dugnad

Jos Kögeler fikk Tromsø kommunes kulturvernpris for arbeidet med å restaurere «Nilssens aviskiosk» fra 1924 til opprinnelig utseende.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen overrakk prisen til Jos Kögeler tidligere i desember. Foto: Linn Bertheussen / Nordlys

Kiosken, som har egen Facebook-side, har vært viktig og synlig i bybildet, før den ble flyttet og bortgjemt i et skogholt i årevis. Nå er kiosken flyttet på nytt og tatt vare på for fremtiden.

Avisa Nordlys skriver at komiteen fremhevet dokumentasjon, bevaring, tålmodighet og pågangsmot hos eiern Jos Kögeler. Eieren har tidligere uttalt at målet med arbeidet hans var å restaurere kiosken så tett opp til det originale som mulig, og at kiosken er et viktig kulturminne fra den gang småkioskene var en del av bybildet i Tromsø. Kögeler har brukt over 1.000 dugnadstimer for å sette kiosken i stand, og han har fått økonomisk støtte fra Tromsø kommune og Kulturminnefondet.

Om kulturminnet: Nilssens kiosk er en aviskiosk i klassisistisk stil fra 1924. Den ble oppført for Jenny Nilsen i krysset Vestregata/Fredrik Langnesgata i Tromsø sentrum, rett nedenfor Latinskolen (nedbrent 1979) som også var administrasjonsbygget for kommunen i denne perioden. Dette er en av Tromsøs eldste gjenværende kiosker og ble tegnet av arkitekt Petter Arnet Amundsen, Tromsøs mest innflytelsesrike arkitekt i forrige århundre. For å bevare kulturminnet for fremtiden, skal kiosken flyttes nærmere opprinnelsesstedet i et verneverdig boligstrøk fra periode 1920-1925. Kiosken vil plasseres godt synlig og så nært veien som mulig. Den vil brukes både som hagestue til et hus fra 1920 og til periodiske aktiviteter i regi av velforeningen/bydelsråd, til salg av sommerblomst og grønnsaker fra egen hage og muligens andre lokale produsenter og aktiviteter av eller for barn og ungdom i nabolaget.

Nilssens aviskiosk. Foto: Privat/Facebook

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier sende inn søknad i Kulturminnefondets elektroniske portal. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist: Alle søknader behandles fortløpende.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet