Ukategorisert

Historisk pipe på Kampen skal tilbakeføres

Styret i Kulturminnefondet vedtar å støtte tilbakeføring av den historiske bakeripipa som står på Kampen på Vålerenga med 250 000 kroner. – Pipa står i fare for å rase, og tiltak er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, opplyser søker til Kulturminnefondet. 

Pipa i Normannsgata stammer sannsynligvis fra et bakeri fra århundreskiftet 1800-1900. Den er synlig fra store områder i Oslo og bidrar til å bevare den tidlige bybebyggelsens opprinnelige preg. 

Barndomshjemmet til Thorbjørn Egner

Thorbjørn Egner vokste opp i bygården, og hans foreldre drev landhandel her.   

Pipene i Oslo er viktige påminnere om den småskala næringsvirksomheten som i en periode var med å prege sentrale deler av byen. 

– De er med på å formidle byens utvikling geografisk, næringsmessig og sosialhistorisk. Det er derfor positivt at eier ønsker å istandsette pipa, mener Hanne Kristin Jakhelln, som er styreleder i Kulturminnefondet. 

Det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder i restaureringen. 

Pipene er med på å formidle byens utvikling geografisk, næringsmessig og sosialhistorisk. Det er derfor positivt at eier ønsker å istandsette pipa, mener Hanne Kristin Jakhelln, som er styreleder i Kulturminnefondet.