Ukategorisert

Hus bak slottet får 800 000 kroner

Huset som ligger i Parkveien har en kulturell og arkitektonisk høy verdi. Strøket det ligger i er kjent for sine byvillaer omgitt av frodige hager, og var ment å fungere som en landlig bakgrunn for Slottet. Nå støtter Kulturminnefondet arbeidet med å bevare det. 

Villastrøket er anlagt av slottsarkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow på 1840-tallet. Dette var Skandinavias første regulerte byvillaområde og dannet grunnlaget for det som senere ble kjent som Oslos vestkant.   

Bak slottet: Huset som ligger i Parkveien har en kulturell og arkitektonisk høy verdi. Foto: Privat

Skal tilbakeføre taket 

Huset i Parkveien er oppdelt i 12 boligseksjoner over fire etasjer, og er benyttet som bolig.   

Gjennom årene har det oppstått lekkasjer i taket ved gjentatte anledninger, noe som har eskalert kraftig de siste årene.  

Styret i Kulturminnefondet har vedtatt at bygningen får 800 000 kroner i støtte som skal gå til å tilbakeføre det. 

– Bidrar til bevaring 

En istandsetting vil bidra til å sikre at dette historiske området fortsatt kan nytes av både beboere og besøkende i mange år fremover, og samtidig bevare kulturhistorien. 

Kulturminnefondet finner det positivt at taket ønskes tilbakeført til sitt opprinnelige. Dette bidrar til at de historiske og kulturelle verdiene blir godt ivaretatt, sier styreleder Hanne Kristin Jakhelln i Kulturminnefondet. 

Dette skal 800 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til rivning av eksisterende tak ned til undertak og til ny diffusjonsåpent underlagspapp. Videre gis det støtte til nye sløyfebånd, båndtekking i kobber på takoverflater, nye takrenner og nedløp i kobber. Det gis også til nye snøfangere og til rehabilitering av piper.