Ukategorisert

Sjeldent bygg på Meløy får 150 000 kulturminnekroner – skal gå fra nedfall til turisthytte

Papphuset har ikke vært i bruk siden 60-tallet, og er preget av sig og manglende vedlikehold. Nå er en stor renovering planlagt slik at bygget kan bli en turisforeninghytte. Til dette får Bodø og omegn turistforening 150 000 kulturminnekroner fra Kulturminnefondet.

 

Ny aktiv bruk

Papphuset ble satt opp som forlegningsbrakke i forbindelse med utbyggingen av Glomfjord kraftverk i 1912. Huset er vernet gjennom Statkrafts etatsvern og Bodø og omegns Turistforening fikk Papphuset i fjor fra Statkraft under forutsetning av at det renoveres og benyttes som turistforeningshytte med overnattingsmuligheter.

Sjelden bygningstype 

Rallarstien som leder fra bilvei og opp til Papphuset er også et kulturminne og det tar 45 minutter å gå opp til huset fra Fykan.  

Det er en sjelden bygningstype som knyttes direkte til vår nasjonale kraftutbygging tidlig på 1900-tallet. Den inngår dermed i et industrielt kulturmiljø med høy symbolverdi. Istandsetting av Papphuset er nødvendig for å kunne videreføre denne verdien.

– Det er bra at forlegningsbrakka skal gis ny, aktiv bruk som kommer et allment publikum til gode. Dette gir bygningen økt tilgjengelighet og skaper i tillegg en fin arena for friluftsformål og rekreasjon, mener Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Dette skal tilskuddet på 150 000 gå til: 

Vedtak om tilskudd gis til istandsetting av tak og fundament på Papphuset.

 

Foto: privat fra søknaden