Aktuelt

Ukategorisert

Oversikt over søknader 2016

Ved søknadsfristen 1 november 2015 fikk vi 899 søknader. Det ble totalt søkt ca 220 millioner kroner.

Søknadene er nå under behandling og styret fatter vedtak om støtte i midten av mars. Det er stadig større søknadsmengde og prosjektene har god geografisk fordeling. Særlig gledelig er det å se at det blir flere søknader fra områder vi tidligere har motatt få søknader fra.

Søknadsliste (PDF, 296kb)

Når det gjelder tidligere innvilgede tilsagn finner du oversikt over disse her: Lykillinn.