Ukategorisert

400 000 kroner i statlig støtte til bolighus i Valestrand – ønsker å kunne bo i huset

Kulturminnet som får støtte ligger i Valestrand i Osterøy kommune og er et våningshus i tre plan fra første halvdel av 1800- tallet. Tak og fasade er i dårlig forfatning og må settes i stand for at huset skal kunne benyttes som bolig, og styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte prosjektet med 400 000 kroner.

Ønsker å bo i huset

Eier med familie overtar huset etter sin tipp tippoldefar som fikk flyttet huset og oppført huset på ny tomt i 1905. Familien ønsker å bosette seg i huset og tilpasse huset for en moderne familie med energieffektiviserende tiltak.

Gårdsbruket består av våningshus, uthus, vedhus med utedo og en låve med brakekledning på den ene siden ut mot veien. Brakekledning er et vanntett flettverk av einer og bjørkeris med godt lufting som ble brukt frem til andre verdenskrig, og som var mest utbredt i Midt- og Nordhordland, og er sjeldent i andre deler av landet.

Har stor betydning for klima og miljø

En istandsetting er klimavennlig, samtidig som boligens og hele tunets historiske kvaliteter ivaretas og tilbakeføres. Kulturminnefondet finner det positivt at eier ønsker å ta vare på huset og bruke det.

Å sette i stand huset med å reparere eksisterende bygningsmasse har stor betydning for klima og miljø. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 400 000 til reparasjon av tak og fasader, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

 

På sikt har de ønske om å drive med sauehold. Gårdsbruket består av våningshus, uthus, vedhus med utedo og en låve med brakekledning på den ene siden ut mot veien.

Dette skal 400 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å reparere tak og fasade på våningshuset ved å demontere takskifer, rive inn til taktro, legge ny takpapp, og legge til nye forkantbord. Det skal også blant annet legges nye vindskier nye slisser og lekter. Videre går pengene til å demontere og sortere kledningen på alle fasader på hele huset og fjerne maling fra kledning som skal gjenbrukes. Det skal suppleres kledning etter nøyaktig kopi av eksisterende kledning i kjerneved furu, lage kopi av alt listverk og skifte vinduer lik de originale, og male kledningen med Linomal Linoljemaling.

Foto: privat, fra søknaden til Kulturminnefondet.