Ukategorisert

200 000 i støtte til det historiske landemerket i Porsgrunn – her ble det solgt brød fra kjerrevogn

Osebakkens Bakeri i Porsgrunn får tilskudd fra Kulturminnefondet til å restaurere det gamle taket. Bygningen ble oppført i 1900 er i dårlig forfatning og tiltak er nødvendige for at den skal kunne tas i bruk igjen. Det opprinnelige bakeriet har høy historisk verdi og er godt synlig i bybildet av den eldste delen av Porsgrunn. Nye eiere vil åpne opp lokalet og dele det med flere.

Osebakkens Bakeri i Porsgrunn får tilskudd fra Kulturminnefondet.

Brødene ble kjørt rundt med hestevogn

Bakeriet ble opprinnelig etablert av Baker Hansen, som installerte to store vedfyrte ovner i bygget. Senere overtok Baker Andersen, som både drev bakeriet og bodde i det tilhørende hovedhuset fra 1763.

Bakerovnene var i daglig bruk, og det ble bakt opp mot 200 brød om dagen som ble solgt fra en hestevogn som kjørte rundt i Porsgrunn.

Byggets størrelse, historie og beliggenhet gjør det til et attraktivt sted, skriver eierne i søknaden.

Osebakkens Bakeri har beholdt sin historiske og kulturelle betydning selv om det er over 100 år siden det var i drift. Bygningen som er oppført i murt teglstein har bare gjennomgått overflatebehandlinger siden den ble bygget. Det har for det meste stått tomt, men også blitt brukt til sosiale sammenkomster.

–Kulturminnefondet finner det positivt at bygningen skal tas i bruk igjen til sitt opprinnelige bruksområde og i tillegg til andre formål som skaper næringsutvikling. Dette kommer allmenheten til gode og de historiske verdiene blir sikret på en god måte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

 

Skal reparere tak og bevare bakerovnene

Taket på bakeriet har blitt en bekymring for eierne. Det har blant annet vært lekkasjer som har ført til råteskader. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å utbedre taket og sikre bygget mot vannskader.

Eierne har  stor interesse av å ta vare på bygget og de gamle bakerovnene, og ønsker å kunne bruke dem til all slags matlaging. De ønsker også å åpne opp for utleie til ulike tilsetninger. Bakerovnene er viktige å ivareta. De er med på å illustrere og fortelle husets historie.

–Det aller viktigste for oss er å ta vare på bygget og bakerovnene slik at det kan brukes i mange flere år til, og ikke gå tapt, skriver de nye eierne i søknaden til Kulturminnefondet.

Med tilskuddet fra Kulturminnefondet vil en viktig del av Porsgrunns kulturarv for kommende generasjoner bli bevart og historien videreført.

Bakerovnene forteller en viktig historie. De skal istandsettes og brukes igjen.

Dette skal tilskuddet fra Kulturminnefondet gå til:
Tilskudd gis til riving av eksisterende tak, utbedring av råteskader i undertak, nye taklekter, ny takpapp, ny takstein, nye takrenner og nedløp.

Taket er i dårlig forfatning, og det skal eierne gjøre noe med.