Aktuelt

Ukategorisert

Opp fra ruinene kommer en park

Kulturminnefondet har bevilget kr. 500.000 til Ruinparken på Solli Brug utenfor Sarpsborg.

Tilskudd gis til å sette i stad kjerrathjulet og restaurere steinpilarene på sagbruket med røtter tilbake nesten 500 år. 

Både kjerrathjulet og pilarene trenger sårt en rehabilitering, for det er snakk om nesten 500 år med industri- og arbeiderhistorie langs Nedre Glomma, som skal bevares videre for ettertiden.  

 Ruinparken på Soli Brug består av steinpilarer fra sagbruksbygningene, vannrenner og demninger etter Sanne og Sollie Priviligerede Brug i Sarpsborg, et lite steinkast fra Sollikrysset, og oppover langs Aagaardselva. Her ligger også kjerrathjulet som sammen med pilarene er godt synlig i kulturmiljøet.  

– Til sammen utgjør alle elementene et bilde på det helhetlige og levende sagbruksmiljøet. Både kjerrathjulet og pilarene står i sammenheng til hverandre, og vi ser veldig positivt på at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven med mest mulig originalt og god materialkvalitet, sier styreleder i Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.  

Tiltakene det er søkt om er stabilisering av grunnen rundt granittsøylene, disse skal settes i stand på gamlemåten med tørrstabling av stein. Kjerrathjulet skal demonteres og bygges opp igjen så langt det lar seg gjøre med originalmatieraler.  

Foto: Fra søknad
Foto: Fra søknad