Ukategorisert

Ønsker åpne dører på Kulturminnedagene

Kulturminnefondet oppfordrer sine tilskuddsmottakere til å være med å markere årets dager. Bildet er fra en annen anledning ved Slora Mølle i Sørum. (Foto: Norsk kulturminnefond)

Kulturminnefondet oppfordrer sine tilskuddsmottakere til å være med å markere årets dager. Bildet er fra en annen anledning ved Slora Mølle i Sørum. (Foto: Norsk kulturminnefond)

Norsk Kulturminnefond og Kulturvernforbundet inviterer mottakere av Kulturminnefondets tilskudd til å være med og markere Kulturminnedagene
10. – 18. september, 2016.

Kulturminnedagene er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), og har vært markert i Norge siden 1993. Dagene markeres i midten av september hvert år, med arrangementer i ca. 45 land. Hovedpoenget med Kulturminnedagene er i løpet av uken å synliggjøre kulturarven og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Et tema til inspirasjon for Kulturminnedagene 2016 er Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Under markeringen av årets Kulturminnedager ønsker vi å løfte frem menneskene som jobber med bevaring, dokumentasjon, deling av kunnskap og flotte opplevelser knyttet til kulturarven. Engasjerte kulturvernere finner vi i kulturvernorganisasjoner, museer, kommuner og andre lag og foreninger. Deres kunnskap og kompetanse er verdifull for mange og dette vil vi sette i fokus under Kulturminnedagene 2016.

Temaet for årets Kulturminnedager byr på en fin anledning til å fokusere på den kunnskap og kompetanse som kreves for å ivareta og sette i stand kulturminner som er i privat eie. Vi ønsker derfor å invitere mottakere av Norsk Kulturminnefonds tilskudd til å delta med arrangementer under Kulturminnedagene i høst, som en mulighet til å vise frem resultatene av det restaureringsarbeid som er gjort, samt dele kunnskap og erfaringer.

Kulturminnedagsarrangementer kan gjennomføres på mange ulike måter. Mange velger å arrangere vandringer, omvisninger, foredrag, familiedager og utstillinger – gjerne i samarbeid med lokale krefter som historielag, kystlag, husflidslag og andre.

En mulighet for private eiere av kulturminner til å markere Kulturminnedagene, kan være ved å invitere til en Åpne dørers dag i løpet av arrangementsperioden i september. Publikum vil da kunne møte eiere og samarbeidspartnere som forteller om sitt prosjekt, gjerne med bistand fra håndverkere som har deltatt i prosjektet. Demonstrering av tradisjonelt håndverk og restaureringsteknikker kan også være med å fylle Åpne dørers dag med lærerikt innhold og flotte opplevelser – både for besøkende og arrangører.

I fjor ble Kulturminnedagene markert i alle landets fylker, med ca. 30.000 besøkende. Å delta med et arrangement i form av Åpne dørers dager under årets Kulturminnedager kan bidra til å synliggjøre de kulturminner i Norge som er i privat eie og som utgjør en viktig og verdifull del av vår kulturarv.

Se gjerne nettsidene til Kulturvernforbundet for mer informasjon om Kulturminnedagene 2016. Kulturvernforbundet bistår gjerne med informasjon, PR-materiell og bistand i forbindelse med markeringen av Kulturminnedagene 2016.

Velkommen til å være med og markere Kulturminnedagene 2016!