Ukategorisert

Nye vinduer til Uranienborg terrasse

I Homansbyen, bak slottet i Oslo, ligger det en bygård i mur fra 1893-94. Huset som
er i nybarokk stil strekker seg over tre etasjer. Nå er det behov for en omfattende
restaurering og istandsetting av vinduer på bygården, og til dette arbeidet gis det tilsagn
om tilskudd på kroner 750 000 fra styret i Kulturminnefondet.

Uranienborg terrasse er en del av et kulturmiljø av nasjonal
interesse, det er derfor positivt for mange at søker ønsker å
sette kulturminnet i stand.

Uranienborg terasse 8

Uranienborg Terrasse 8 får 750 000 av Kulturminnefondet til nye vinduer. Foto: Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uranienborg terrasse er en del av et kulturmiljø av nasjonal interesse, det er derfor positivt for mange at søker ønsker å sette kulturminnet i stand,” sier styreleder for Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

Kulturminnet brukes i dag som bolig, og er regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven. I tillegg er den oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg. Vinduene på bygningen skal restaureres med materialer av tilsvarende opprinnelog kvalitet, med opprinnelige dimensjoner og detaljer.

Historisk villaforstad

Homansbyen, som Uranienborg terrasse ligger i, er en historisk villaforstad som ble anlagt fra 1858 og var den første av sitt slag i Norden. Denne forstaden er en svært god representant for den norske historismen. Historismen er en stilart som var populær på 1800-tallet og som hadde som mål å gjenopplive og videreføre tidligere stilretninger, som gotikk, renessanse og barokk.


Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet

Uranienborg terrasse 8

Uranienborg terrasse 8. Historisk villaforstad

Tilskuddet fra Kulturminnefondet bidrar til bevaring for kommende generasjoner

“Det er viktig å ta vare på slike historiske steder for å kunne videreføre kulturarven til kommende generasjoner, derfor innvilges det støtte fra Kulturminnefondet til restaurering,” sier styreleder Sundtoft.

Selv om Homansbyen ble anlagt for over 160 år siden, har området fortsatt bevart mye av sin opprinnelige karakter og atmosfære. De vakre villaene og de sjarmerende gatene gir besøkende en følelse av å reise tilbake i tid.

Homansbyen er ikke bare en vakker og historisk perle, men også en viktig del av Norges arkitektoniske arv.

Bygården ble tegnet av arkitekt Carl Ferdinand Linthoe og bygget av hans far som var bygningsingeniør. Carl Linthoe bodde der selv, og i senere tid bodde også tidligere statsminister Francis Hagerup der.

 

 

Uranienborg Terrasse 8

Uranienborg Terrasse 8 får 750 000 av Kulturminnefondet til nye vinduer. Foto: Privat


Uranienborg terrasse 8

Bygården i mur er fra 1893 og har rike utsmykkinger. Foto: privat

 

Dette skal tilskuddet gå til:

Tilskuddet på 750 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til istandsetting av vinduer

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.