Ukategorisert

Nothuset i Haugsneset får 600 000 fra Kulturminnefondet – skal bli et samlingssted for barn og unge

Nothuset har en spesiell og uvanlig byggeskikk, og er derfor en viktig representant for denne byggeskikken i Nordhordaland. Taket ble satt i stand i 1975 og har reddet bygningen fra å falle sammen, men  skadeomfanget på konstruksjon og fasade bærer preg av lite vedlikehold over tid.

Nå skal nothuset istandsettes, og til det har styret i Kulturminnefondet vedtatt å gi 600 000 kroner i støtte.

Skal få en ny og aktiv bruk

Haugsdalens Notlag eier nothuset og er en forening som skal ta vare på navnet og historien.

Nothuset ligger ved siden av et garnhus, og sammen med notbåter var dette en viktig del av sjønæringen langt tilbake i tid.

Målet for istandsettingen er ny aktiv bruk for å bruke nothuset til sjøbruksaktiviteter, formidling av kystkultur og som samlingssted hvor det er fokus barn og unge.

Nothuset er en viktig del av gjenværende fiske- og kystmiljø som får ny aktiv bruk. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 600 000 til reparasjon, sier Hanne Jakhelln som er styreleder i Kulturminnefondet.

 

Dette skal 600 000 fra Kulturminnefondet gå til:

Støtten fra Kulturminnefondet gis til å reparere bærekonstruksjon i gulv, vegger og bjelkelag, reparere fundamenter og enkel drenering. Det skal også repareres og monteres ny kledning i kjerneved av furu, reparere vinduer, reparere dører og lage ny dører og porter. Videre gis det også støtte til å montere takrenner og reparere trapper og ramper.