Ukategorisert

160 000 kroner skal redde smia på Finnskogen

Nordre Vermundsberget er en gård som ligger sørvest for Vermundsjøen i Åsnes Kommune. Smia som får støtten er en bygningstype som det er få igjen av, både på Finnskogen og ellers. Nå trengs den å settes i stand for bevaring for fremtida, og til dette får eierne 160 000 i tilskudd fra Kulturminnefondet.

Høy verneverdi 

Gården har skogfinsk opprinnelse, noe som gjør den viktig å bevare. Smia er en gammel laftet tømmerbygning med stor historisk verdi, både i seg selv og som en del av miljøet rundt. 

Eier vil benytte smia til kurs og gjøre den til en del av gårdsdrifta. Restaurering av den vil også virke positivt for kunnskapsbygging for håndverkere. Videre vil den også bevisstgjøre eiere av bygninger på Finnskogen og bidra til at flere vil ta vare på bygningene sine. 

Hadde en funksjon under krigen

Gården var under 2. verdenskrig ofte besøkt av den tyske okkupasjonsmakta. Avstanden fra gården til riksgrensa er ikke lang og det var derfor svært viktig å kunne overvåke grensa.  

– Det vite seg etter krigen at smia hadde en viktig funksjon, men det er usikkert for hvem. Etter krigen ble det nemlig oppdaget at den også hadde blitt brukt til oppbevaring av våpen, skriver søker i søknaden til Kulturminnefondet.  

Viktig å bevare kulturen 

Den skogfinske kulturen er viktig å ta vare på og kulturen har en verdi ikke bare lokalt, men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til smia så er det også våningshus fra 1960-tallet og ved siden av det fins også en kårbolig, et stabbur, låve og en laftet utedo.  

Senere har det også tilkommet flere bygninger for drifta på gården og til den vedproduksjonen som skjer der. 

– Smia er sammen med flere andre av bygningene på tunet av skogfinsk opprinnelse og har dermed en sjelden og spesiell kulturell og etnisk tilhørighet. Det er også positivt at søker ønsker å benytte smia i sammenheng med kurs i smiing og dermed bidra til opprettholdelsen av kompetansen innen tradisjonelle håndverk, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Dette skal 160 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Det gis midler til terrengjustering, utbedring av råteskader i tømmerkasse, restaurering av takkonstruksjon og til reetablering av takplater. 

 

Foto: privat, fra søknaden