Ukategorisert

Nordmørslån på Frei får kulturminnekroner

Nordmørslånet på Sanden er et kulturminne som står på Rensvikgården. For at bygget skal kunne bevares og brukes, må den settes i stand og til det har styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd til arbeidet på kroner 350 000.  

Sanden var en husmannsplass under Rensvikgården på øya Frei i Kristiansund kommune. Her bodde nåtidens eier John Annar Lindvåg sin slekt fra 1798. Ei Nordmørslån er det tradisjonelle våningshuset på mellomstore og større gårder i Trøndelag og på Nordmøre og låna er smal og lang.

På Sanden ble det dyrket korn, høyproduksjon til kyr, sauer og griser. Veien var sjøen, derfor har ikke stedet fått opparbeidet seg vei ned fra eksisterende ferdselsåre enda. 

Når arbeidet er ferdig, ønsker John Annar Lindvåg å kunne dele gjennom utleie og til venner.  

Det er positivt at private eiere setter i stand sine kulturminner. Slik vil de også bli bevart for fremtiden, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

 Dette skal tilskuddet på 350 000 gå til:

Tilskudd gis til å blant annet reparere tak, nye vindskier, nye takrenner, ny teglstein. Det skal også repareres kistemur under skut, utføres dreneringsarbeid og reparere råteskader på bærekonstruksjon på skut.