Ukategorisert

En halv million kulturminnekroner til Nilsenhuset på Kårøya – skal brukes til glede for lokalbefolkningen

Nilsenhuset er en viktig del av kystkulturmiljøet som vokste frem på Røst på begynnelsen av 1900 tallet på grunn av Lofotfisket. I sin tid var bygningen flott og påkostet. Nå er tilstanden til huset en annen, og det må gjøres tiltak for å sette det i stand, slik at den kan bidra til bruks- og utviklingsverdier.  

Styret i Kulturminnefondet har fattet tilsagn om tilskudd på inntil 500 000 kroner til arbeidet som nåværende eiere, Fortidsminneforeningen skal gjennomføre.  

Det er positivt at bygningen reddes gjennom et konsept som også bidrar til utviklingsarbeid, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  


Skal få ny bruk til glede for lokalbefolkningen 

Fortidsminneforeningen kjøpte bygningen i 2022. Formålet med oppkjøpet av Nilsenhuset var å redde bygningen fra å gå tapt, og foreningen skal utvikle forbildeprosjekter for gjenbruk, klima og energieffektivisering. På sikt vil bygningen bli overdratt til nye eiere som skal ta vare på bygningen videre og bruke den til glede for lokalsamfunnet. 

I vurderingen av søknaden har styret i Kulturminnefondet også vektlagt at Nilsenhuset er et prioritert kulturminne i Røst kommunes kulturminneplan, og dette kystmiljøet er også inntatt i den regionale kulturminneplanen for Lofoten. Planen har mål om å ivareta godt bevarte fiskebruk fra perioden rundt 1900-tallet og framtredende bygningsmiljøer på Røst.  

 

I den sammenheng er istandsetting av Nilsenhuset et viktig ledd i bruks- og opplevelsesverdier som Kulturminnefondet ønsker å støtte, sier Tine sundtoft.  

Foto: Privat fra søknaden til Kulturminnefondet