Aktuelt

Ukategorisert

MS Stangfjord er kommet hjem

M.S Stangfjord kom hjem etter 28 år lørdag 20. mai til folkefest i Stongfjorden. 

Vi gratulerer med vel gjennomført istandsetting og med ny hjemhavn! 

«Her har mange bidratt for å få fartøyet satt i stand og for å få det hjem», sa Atle Vie fra Veteranbåtlaget M.S Stangfjord.

– Dette skal vi være stolte av

Mange hadde møtt for å feire at MS Stangfjord nå er hjemme og klar til bruk. En av de som møtte var Gunnhild Berge Stang som har et nært forhold til bygda og til båten: «Det var spesielt å stå på kaien å se på at båten kom inn. Dette skal vi være stole av.».

Atle Vie takket alle som har gjort hjemkomsten mulig og nevnte frivillige, kommunen, fylkeskommune og staten.

Kulturminnefondet har støttet flere av tiltakene som Veteranbåtlaget MS Stangfjord har gjort for fartøyet med et tilskudd på 500 000 kroner.

En lang reise

MS «Stangfjord» er bygd for Stangfjordens Elektrochemiske Fabrikker i Kvinnherad i 1933. Fram til andre verdenskrig ble båten benyttet til alle typer passasjertransport til og fra Stongfjorden og ruter til kommunesenteret Askvoll. Den tyske okkupasjonsmakta benyttet båten til passasjertransport under navnet «Ingrid». 

Fartøyet hadde etter hvert flere eiere og kom til Bergen. I 1995 ble båten kjøpt tilbake av Askvoll kommune for å ta vare på fartøyet som et kulturminne etter aluminiumsindustrien i Stonfjorden. Fram til 2008 sto fartøyet under tak til det ble samlet inn penger for å starte restaureringen av fartøyet. Da ble fartøyet flyttet til Hardanger Fartøyvernsenter og restaureringen startet opp fra 2009. 

Askvoll kommune ønsket etter hvert å starte opp en egen driftsorganisasjon for fartøyet med vedtekter som skulle ivareta fartøyet som et kulturminne og historisk fartøy. I 2012 tok «Veteranbåtlaget MS Stangfjord» over eierskapet og ansvaret for videre restaurering og nå er fartøyet hjemme.  

 

En bygd med puls

Etter at bygda hadde tatt imot båten fyltes stedet med loppis, matservering og en sirkuskafe. Det var også mulig å ta en titt inn i flere av Stongfjordens kulturminner som den gamle skolen.